Konkurs na najlepsze prace licencjacką i magisterską

Konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską

Zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej. Inicjatywa jest organizowana przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej pod patronatem „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej".

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych prac dyplomowych obronionych między 1 października 2022 r. a 30 września 2023 r., które wykorzystują relacje świadków historii lub metodologię historii mówionej, włącznie z rozważaniami teoretycznymi.

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: licencjacką i magisterską, a autorzy dwóch najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: [email protected] do 31 maja.

Wszystkie załączniki:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

17 Apr

31 May

During the day

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska, Wrocław, Polska

Free entrance