Kolory informacji. Plakaty we Wrocławiu 1945-2000

Wystawa plenerowa przygotowana ze studentami w ramach kierunku Public History.

Wystawa „Kolory informacji. Plakaty we Wrocławiu 1945-2000” opowiada historię powojennego Wrocławia w nowatorski sposób – poprzez plakaty ukazujące się w mieście od 1945 roku aż do początku XXI wieku. Jeden z najwybitniejszych wrocławskich plakacistów, Tadeusz Ciałowicz, mówił, że plakat „to gatunek sztuki, który można nazwać publicystyką plastyczną”. Dzięki tej – publicystycznej właśnie – funkcji, afisze sprzed lat dają nam coś więcej niż tylko możliwość poznania tego, w jakiej formie przedstawiano wrocławianom informacje. Stanowią bowiem znaki swoich czasów, pozwalające nam przez ich pryzmat prześledzić dzieje i proces kształtowania się powojennego, polskiego Wrocławia. Zobaczyć, jak Wrocław z miasta zrujnowanego stał się nowoczesnym i ważnym ośrodkiem kultury i polityki.

Prezentowane plakaty to dzieła sztuki najznamienitszych reprezentantów tzw. „wrocławskiej szkoły plakatu”, m.in. Ryszarda Gachowskiego, Tadeusza Ciałowicza, Eugeniusza Geta-Stankiewicza, Henryka Tomaszewskiego, Jana Jaromira Alesiuna, Jana Sawki i innych. Wystawa stanowi zatem nie tylko źródło wiedzy historycznej, ale i atrakcyjną galerię grafiki użytkowej.

Wystawa powstała w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku historia w przestrzeni publicznej (public history) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonych przez dr. Wojciecha Kucharskiego z Ośrodka Pamięć i Przyszłość (Centrum Historii Zajezdnia). Uniwersytet Wrocławski jako jedyny w Polsce oferuje kształcenie z zakresu popularyzacji wiedzy historycznej w społeczeństwie. Istotą public history jest skupienie się na publiczności. O ile tradycyjna historia koncentruje się na źródłach i stawia pytania „Jak było? Skąd wiadomo, jak było?”, to public history pyta: „Co ludzie wiedzą o przeszłości? Skąd wiedzą? Jak pobudzić ich zainteresowania i jak je wykorzystać?”

Fot. fragment plakatu Międzynarodowego Warsztatu Twórczego Mimów 1975, autorstwa Jerzego Czerniawskiego, członka „Wrocławskiej Czwórki”, ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

29 Jan

28 Feb

During the day

Rynek, Wrocław, Polska

Free entrance