Centrum Wolontariatu

Kontakt:
mail: [email protected]
tel.:
(71) 715-96-95


Od początku działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” prowadzącego Centrum Historii Zajezdnia były zbierane relacje Świadków Historii oraz pamiątki Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska. Do najważniejszych celów naszego Wolontariatu należy towarzyszenie Seniorom i Świadkom Historii oraz wymiana międzypokoleniowa zgodnie z ideą Ośrodka zawartą w nazwie „Pamięć i Przyszłość”!
Zapraszamy: miejsce jest tu dla każdego!

przede wszystkim w naszych działach, w ramach których wolontariusz kształci się w swoim fachu i pomaga nam w zadaniach: Dział Badawczy, Centrum Dokumentacyjne, Dział Organizacji Projektów, Dział Komunikacji oraz Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia. Jest to wolontariat długofalowy, gdzie przez kilka bądź więcej godzin w miesiącu wolontariusz uczestniczy w tworzeniu i prowadzeniu projektów. To wolontariusz sam określa i się zobowiązuje do siatki godzin zaangażowania.

Ponadto potrzebujemy wolontariuszy na nasze różne wydarzenia promocyjne, edukacyjne, wystawiennicze czy inne projekty.

Więcej informacji uzyskasz na spotkaniu indywidualnym bądź organizacyjnym. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Każdy dział ma swoje projekty i zadania wynikające z jego charakterystyki i specjalnych celów, do których wypełnienia został utworzony. Wolontariusze są zaproszeni do wspierania pracowników Ośrodka w tych pracach, gdyż dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest dotarcie do jeszcze większej liczby Świadków Historii, zebranie i opracowanie pamiątek i świadectw, przygotowanie eventów. Te działania mają za zadanie zwielokrotnić oddziaływanie naszego Ośrodka na jeszcze większą liczbę odbiorców. Zapraszamy do udziału w naszej misji badania i propagowania wiedzy o najnowszej historii Wrocławia i całego Regionu.

Wolontariusze będą mogli być skierowani po odpowiednim przeszkoleniu i zgodnie z predyspozycjami do pomocy w zadaniach działów:

Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
(pomoc w zorganizowaniu i promocji spotkania, odwiedziny u Świadka, omówienie planu spotkania, prowadzenie bądź pomoc w logistyce wydarzenia, obsługa multimediów, pomoc w promocji i sporządzeniu relacji, pomoc w uporządkowaniu miejsca)

Kino na cenzurowanym
(pomoc przy ruchu zwiedzających, rozdawanie materiałów, oglądnięcie filmu)

Letnie kino plenerowe
(rozstawienie leżaków, rozdawanie materiałów promocyjnych i ankiet, pomoc w logistyce, uporządkowanie terenu po seansie)

100 100-latków na 100-lecie
(docieranie z materiałami do środowisk jak parafie Wrocławia, Domy Seniorów i inne celem pozyskania świadków urodzonych przed 1924 r., kontakt z tymi środowiskami, pomoc w nagraniu i ewentualnie transkrypcji)

Wydarzenia w Centrum Historii Zajezdnia
(pomoc logistyczna przy warsztatach, grach miejskich, konkursach, wernisażach, konferencjach prasowych i innych bieżących wydarzeniach)

Kolportaż materiałów promocyjnych
(dostarczanie pakietów promocyjnych do punktów kontaktowych raz w miesiącu oraz czasem przy projektach w innych terminach)

Wciąż szukamy chętnych do współpracy przy:
• upamiętnienie grobów przedwojennej Polonii Wrocławskiej;
• opieka nad grobem śp. Kazimierza Michalczyka
• współpraca z Domem Edyty Stein
• nowe wyzwania, badania i własne pomysły

Ponadto co jakiś czas zapraszamy wolontariuszy na: warsztaty kompetencji, wspieramy rozwój naukowy i zawodowy, warsztaty z historii mówionej, wizyty studyjne.

Dział Badawczy

• opracowywanie (merytoryczne i cyfrowe) relacji biograficznych (oral history), zgodnie z metodologią przyjętą przez Ośrodek;
• nagrywanie relacji biograficznych (oral history) zgodnie z metodologią przyjętą przez Ośrodek;
• praca przy projektach naukowych i dokumentacyjnych, konferencjach i spotkaniach naukowych.

Centrum Dokumentacyjne

• opracowywanie (merytoryczne i cyfrowe) relacji biograficznych (oral history)
• porządkowanie zbiorów akcesyjnych;
• praca w zakresie gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów Ośrodka;
• praca w zakresie obsługi systemu Mona 3-W służącego do ewidencji i opracowywania zbiorów;
• prowadzenie kwerend na potrzeby prawidłowego opracowania zbiorów oraz ich udostępniania;
• bieżące monitorowanie parametrów mikroklimatu powietrza w magazynach archiwalnych i na wystawie w Centrum Historii Zajezdnia.

Dzieł Komunikacji

• udział w działaniach promocyjnych Ośrodka;
• redagowanie i publikowanie materiałów informacyjnych o Ośrodku w Internecie, mediach społecznościowych;
• udział w tworzeniu i realizacji kampanii promocyjnych projektów i imprez realizowanych przez instytucję.

Dział Organizacji Projektów

• praca przy projektach wystawienniczych, edukacyjnych, kulturalnych;
• współpraca przy prowadzeniu lekcji muzealnych;
• redagowanie treści materiałów poligraficznych towarzyszących projektom;
• redagowanie pism i innych materiałów związanych z projektami;
• dystrybucja materiałów promocyjnych;
• pozyskiwanie zasobów do organizacji projektów edukacyjnych.

Dział obsługi Centrum Historii Zajezdnia

• bieżący nadzór nad ruchem zwiedzających, w szczególności obejmujący kontrolę liczby osób zwiedzających wystawę;
• obsługa ruchu zwiedzających;
• czyszczenie oraz konserwacja wskazanych przez przełożonych powierzchni lub elementów wystawy;
• obsługa organizacyjna wystawy głównej „Wrocław 1945–2016” oraz innych wystaw i projektów wskazanych przez Kierownika Działu;
• obsługa ruchu turystycznego podczas organizowanych przedsięwzięć;
• interakcja ze zwiedzającymi;
• dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających.