Actualities

Webinar „Konfrontacje z totalitaryzmami a kształtowanie się wolności religijnej”

publication / 17-06-2020
banner

29 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy na webinar „Konfrontacje z totalitaryzmami a kształtowanie się wolności religijnej”. Transmisja będzie dostępna na facebookowym profilu Centrum Historii Zajezdnia. Wydarzenie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wszyscy uczestnicy webinaru będą mogli zadawać pytania prelegentom. Transmisja odbędzie w dwóch językach – polskim oraz niemieckim.

Temat webinaru dotyczy ważnego zagadnienia - obrona wolności religijnej była bowiem istotnym czynnikiem sprzeciwu wobec totalitaryzmów: zarówno systemu komunistycznego, jak i nazistowskiego. Nierzadko była to oddolna potrzeba egzystencjalna ludzi, nie tylko działanie organizacji kościelnych. Podczas dyskusji będziemy rozmawiać o kluczowych wymiarach wolności religijnej: o tym, jakie są jej źródła? Jaka jest różnica między perspektywą polską i niemiecką? Jak polskie i niemieckie rozumienie wolności religijnej ma się do europejskich uregulowań w tej materii?

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Historii Zajezdnia we współpracy z partnerami: Europejskim Centrum Badań Ustrojowych, Fundacją dla Nauki i Uniwersytetem w Lipsku.

W dyskusji udział wezmą:

prof. Gert Pickel - niemiecki socjolog i politolog, profesor nauk społecznych. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Lipsku na Wydziale Teologicznym. Zajmuje się socjologią Kościoła i religii. Jego prace koncentrują się również na badaniach kultury politycznej oraz badaniach porównawczych demokracji. Opublikował wiele prac naukowych, między innymi na temat socjologii religii. Jego dorobek naukowy obejmuje również publikacje dotyczące Europy Wschodniej i porównania sytuacji religijnej państw tego regionu po socjalizmie, przemianach politycznych i dokonujących się procesach demokratyzacji z państwami innych części Europy. Jest członkiem zarządu sekcji socjologii religii Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego, angażował się także w prace Grupy Roboczej ds. Badań nad Demokracją Niemieckiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych. Zasiada również w zarządzie tego stowarzyszenia. Ponadto prof. Pickel jest członkiem rady doradczej Akademii Religii Świata w Hamburgu.

Prof. Kazimierz Ujazdowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych UŁ. Założył Europejskie Centrum Badań Ustrojowych. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Prezes Fundacji dla Nauki. Specjalista w dziedzinie doktryn politycznych i prawa konstytucyjnego. Szczególne przedmioty zainteresowania to: wpływ idei politycznych na rozwiązania konstytucyjne, tożsamość konstytucyjna państw, polska i francuska myśl polityczna XX wieku i efektywność władzy politycznej w warunkach demokracji parlamentarnej.

Dr Michał Matlak - absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, napisał pracę doktorską na temat relacji religii i polityki na poziomie europejskim pod kierunkiem prof. Oliviera Roy. Był stypendystą m.in. Uniwersytetu w Princeton, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Instytutu Nauko Człowieku w Wiedniu. Od 2016 pracuje w Parlamencie Europejskim jako doradca ds. zagranicznych UE. Jego esej „Lekcja z brexitu” został nagrodzony w 2018 roku nagrodą ambasadora Luksemburga na Festiwalu Conrada w Krakowie.

Zapraszamy do śledzenia strony Centrum Historii Zajezdnia w serwisie Facebook oraz portalu www.zajezdnia.tv.

MB