Actualities

VIII tom „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”

publication / 28-06-2019
banner

Obraz Polski wśród polskich Żydów w Izraelu, świadectwa zbrodni wołyńskiej oraz metody prowadzenia rozmowy z politykiem doby PRL. To tylko kilka tematów, które porusza opublikowany właśnie VIII tom „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”.

Wszystkie teksty można znaleźć TUTAJ. Zapraszamy do lektury.

WRHM to jedyne w Polsce czasopismo naukowe w całości poświęcone polskiej i światowej refleksji nad metodologią i źródłami historii mówionej (oral history), wydawane od 2011 r. przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za lata 2013–2016, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, został sklasyfikowany w części B z liczbą 5 punktów, jako czasopismo spełniające wszystkie standardy związane z wydawaniem i recenzowaniem publikacji naukowych (double blind review), a także zapobieganiem plagiatom, ghostwriting i guest authorship.

Od pierwszego numeru, oprócz wydania papierowego, rocznik publikowany jest w całości w Internecie, a od 2016 r. proces przygotowania i publikacja wersji online odbywa się na platformie Open Journal System na licencji CC BY-SA 4.0. Czasopismo wykorzystuje cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identyfier), posiada stronę internetową www.wrhm.pl, znajduje się w Polskiej Bazie Cytowań POL-index, a także w bazach The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library oraz w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych.