Actualities

Radość, ciekawość, wzruszenie – reakcje po lekturze książki „Rówieśnicy Niepodległej”

publication / 04-01-2021
banner

Od 2018 roku realizujemy projekt „100 100-latków na 100-lecie”, którego zwieńczeniem jest wydana niedawno publikacja „Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków”. Bezpłatne egzemplarze tej obszernej i pięknie przygotowanej książki wysłaliśmy min. do świadków historii – stulatków, którzy wzięli udział w projekcie, a także ich rodzin i opiekunów. Od kilku tygodni otrzymujemy od nich wiele podziękowań i miłych słów. Każdy taki głos czy refleksja są dla nas bardzo cenne i jesteśmy za nie wdzięczni. Poniżej zamieszamy kilka fragmentów z tej korespondencji.

Pani Halina: (…) Z ogromnym wzruszeniem i zainteresowaniem wtopiłam się w treść dzieła. (…) Wyobrażam sobie, ile trudu, dobrej woli, samozaparcia i godzin życia ofiarowano, by zrealizować to dzieło. Z kart emanuje ciepło i życzliwość wobec ludzi starszych oraz patriotyzm, miłość do Polski. Powiedzieć „dziękuję za ten trud” to stanowczo za mało. W sercu bowiem zasiane zostało ziarno wdzięczności, a jest to roślina, która wyrasta w dziewo głęboko zapuszczające korzenie uczuć. (…)

Pani Teresa i Pan Tadeusz: W imieniu naszej mamy (…) mamy przyjemność serdecznie podziękować za piękną książkę pt. „Rówieśnicy Niepodległej” (…). Szczególnym darem jest pamięć zarówno o tym, co było przed laty, jak i świadomość tego co dzieje się aktualnie. Od kilku dni Mama czyta wspomnienia swoich rówieśników i wzrusza się ich przeżyciami. Pozostali członkowie naszej rodziny będą w dalszej kolejności czytać tę piękną publikację. Dziękujemy wszystkim Państwu za ogromny wysiłek i pracę jaką należało wykonać, aby powstała tak wartościowa książka. (…)

Pani Anna: (…) Nieuprawnione byłoby stwierdzenie, że w wyniku projektu „100 100-latków na 100-lecie” powstał pełny portret zbiorowy Polaków niepodległej Rzeczypospolitej, jest to jednak jeden z najbardziej kompletnych i oryginalnych portretów. Pokazuje on różnorodność losów, doświadczeń, możliwości i postaw. Mimo dużego stopnia przetworzenia źródła wyjściowego, jakim jest relacja, wybrane fragmenty zachowują styl mówienia, słownictwo, czasem niezbyt oficjalne, a przede wszystkim pokazują fakty i opinie Rówieśników Niepodległej. (…)

Efektem projektu, prócz samej publikacji, jest również wystawa, którą obejrzeć można na stronie www.rowiesnicyniepodleglej.pl. O samym projekcie pisaliśmy szerzej min. w artykule „Historia z perspektywy najstarszych Polaków”.

Projekt „100 100-latków na 100-lecie” sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022


MP