Actualities

Podsumowanie projektu Inconvenient Mobility

publication / 30-08-2022
banner

Inconvenient mobility to projekt realizowany przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” w latach 2021-2022 we współpracy z instytucjami z Czech, Słowacji, Chorwacji i Niemiec, którego głównym koordynatorem jest czeska organizacja Post Bellum. Jego realizacja możliwa była dzięki dofinasowaniu udzielonemu przez Komisję Europejską w ramach programu „Europa dla Obywateli” (Europe for Citizens). Celem działań projektowych było ukazanie wojennych oraz powojennych migracji w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy konkretnych osób i świadectw historii mówionej. Dlatego też jednym z pierwszych zadań było zarejestrowanie wywiadów oral history w poszczególnych krajach z kilkunastoma osobami, które doświadczyły przymusowej migracji. Zachęcamy do zapoznania się z fragmentami relacji na YouTube.
Prócz komponentu badawczego, ważną częścią prac projektowych było przygotowanie i zaprezentowanie mobilnej wystawy „Pamięć wysiedlona”. Jej ekspozycja miała miejsce we Wrocławiu na placu przed Centrum Historii Zajezdnia w marcu i kwietniu tego roku. Innym ważnym elementem były również warsztaty edukacyjne, przeprowadzone przez każdego z partnerów wśród lokalnej młodzieży.

Szczegółowe działania projektowe zostały zebrane i zaprezentowane w tabeli dostępnej w języku angielskim.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.