Actualities

Podsumowanie konferencji Historia mówiona pogranicza

publication / 10-06-2022
banner

W dniach 7-8 czerwca br. w Centrum Historii Zajezdnia odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Historia mówiona pogranicza” (Oral History of the Borderlands). Wydarzenie to odbyło się przy współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej oraz Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej.

Tym razem do stolicy Dolnego Śląska przybyli badacze z różnych stron Europy, reprezentujący odmienne dyscypliny badawcze, m.in.: historię, socjologię, antropologię. Wśród uczestników znaleźli się, prócz Polaków, również Czesi, Niemcy, Austriacy, Litwini, Łotysze i Włosi. Konferencję rozpoczęło wyjątkowe wydarzenie – prezentacja i dyskusja poświęcona polskiej edycji książki „Głos przeszłości” autorstwa Paula Thompsona oraz Joanny Bornat. W rozmowie wzięli udział autorzy wstępu do publikacji: prof. Marta Kurkowska-Budzan oraz dr Piotr Filipkowski, a także dr Katarzyna Bock-Matuszyk z Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Dyskusję prowadził dr Dominik Czapigo z Ośrodka KARTA, redaktor inicjujący wydanie tej publikacji.

Niezwykle ciekawe i intensywne obrady trwały dwa dni i w większości odbywały się w równoległych sesjach: w Sali Kinowej oraz Sali Pamięć w Centrum Historii Zajezdnia. Wydarzenie było transmitowane na żywo, a zapis części referatów i dyskusji dostępny jest online w Internecie:

I dzień
II dzień

Wydarzeniu towarzyszyły także dodatkowe elementy. Jednym z nich było podpisanie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” listu intencyjnego dotyczącego współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Ponadto pierwszego dnia konferencji odbyło się również Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, podczas którego przyjęto sprawozdania za poprzednią kadencję oraz wybrano nowe władze stowarzyszenia.

Warto podkreślić, że konferencja była kolejnym wydarzeniem naukowym, organizowanym na tak dużą skalę przez nasz Dział Badawczy. W 2021 r. odbyła się konferencja „Konflikt-stabilizacja-asymilacja?”, a w 2019 r. „Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r.”. Referaty wygłoszone podczas tegorocznych obrad ukażą się już niebawem w 12 tomie „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”, którego Ośrodek jest wydawcą. Już teraz zapraszamy do lektury!

MS