Actualities

Pamiętam przemysł

publication / 07-02-2019
banner

Dziedzictwo kulturowe Wrocławia i całego Dolnego Śląska jest również dziedzictwem przemysłowym, a wspomnienia o niegdysiejszych zakładach pracy niosą ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. Projekt „Pamiętam przemysł” to kolejne przedsięwzięcie Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza poświęcone zbiorowej pamięci mieszkańców regionu, a jednocześnie drugie po akcji „Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź” realizowane z Centrum Historii Zajezdnia.

Projekt ma na celu interdyscyplinarne spojrzenie na lokalne zakłady przemysłowe: zmapowanie działających i zlikwidowanych fabryk, zebranie osobistych historii wspomnień oraz prywatnych archiwów dotyczących lokalnego przemysłu czy realizację serii warsztatów z seniorami i wywiadów z byłymi pracownikami wrocławskich zakładów przemysłowych. Przeprowadzimy również badania socjologiczne, które pomogą zrozumieć, jakie jest miejsce przemysłu w zbiorowej pamięci mieszkańców regionu, a wrocławskich twórców zachęcimy do działań inspirowanych lokalnym przemysłem.

Pafawag, Dolmel, Hutmen, Fadroma, Fat, Elwro, Polar, Wrozamet i dziesiątki innych zakładów przemysłowych – dzięki projektowi Pamiętam przemysł mieszkańcy Wrocławia (a wkrótce również całego Dolnego Śląska) będą mogli podzielić się zarówno wspomnieniami o lokalnym przemyśle, jak i zachowanymi archiwaliami. Zgromadzone materiały zostaną zdigitalizowane i opublikowane na portalu Dolnośląskość.pl. Działania w ramach projektu Pamiętam przemysł rozpoczęliśmy z końcem 2018 r., mapując 50 wybranych zakładów przemysłowych na terenie Wrocławia. Od początku 2019 r. zrealizujemy działania w różnych dzielnicach i osiedlach Wrocławia. Następnie (od drugiego kwartału 2019 r.) w rozszerzymy prace na wybrane miejscowości Dolnego Śląska.

Szczegółowe informacje na temat projektu Pamiętam Przemysł oraz metody zbierania wspomnień znajdziecie Państwo na stronie www projektu i profilu na Facebooku. Wspomnienia można wysyłać internetowo (zajmie to ok. 3 minut).

Organizacja: Centrum Historii Zajezdnia
Realizacja: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza

E-mail: [email protected]
Koordynator projektu: Grzegorz Czekański, tel.: 666951823
Media, współpraca: Patryk Hałaczkiewicz, tel. 697134143
Promocja: [email protected]

Szukasz bezpośredniego kontaktu z nami? Znajdziesz nas w księgarni Tajne Komplety przy ul. Przejście Garncarskie 2 we Wrocławiu (50-107, Rynek).