Aktualności

Wystawa „Najdalsza Polska” zawitała do Warszawy

publikacja / 28-08-2020
banner

Zgodnie z zapowiedziami, ekspozycja „Najdalsza Polska” zawitała do stolicy! 28 sierpnia przed Galerią Kordegarda na Krakowskim Przedmieściu odbył się wernisaż wystawy, w którym udział wzięli znamienici goście.

Wśród pierwszych odwiedzających wystawę w Warszawie byli między innymi: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wiceminister, Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Joanna Chojecka, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski, Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia dr Marek Mutor oraz autor i kurator wystawy - Piotr Semka.

- Powrót Szczecina do Polski wcale nie był oczywisty. Jeszcze przed konferencją w Poczdamie były zakusy, by Szczecin pozostał pod administracją niemiecką. Szczecin trzy razy był zasiedlany przed administrację polską. Był to czas rodzącego się PRL-u i coraz większej trwałości władzy komunistycznej, dlatego tym bardziej warto dzisiaj przypomnieć te splątane losy Szczecina jako symbol tragicznych losów Polski i tamtego pokolenia, które w wzięło sprawy w swoje ręce w tym dramatycznym położeniu geopolitycznym i historycznym po drugiej wojnie światowej - mówił podczas otwarcia wystawy Premier Mateusz Morawiecki.

Wystawa jest wspólną inicjatywą Archiwum Państwowego, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Centrum Historii Zajezdnia i ma na celu uczczenie 75. rocznicy włączenia Szczecina w skład państwa polskiego. Jej autorzy chcieli pokazać, jak odmienne – choć nie mniej burzliwe od losów pozostałej części Polski – były początki powojennego życia Polaków na tych ziemiach. Wystawa podzielona jest na rozdziały tematyczne, wśród których znajdują się m.in. geneza postulatów oparcia granic Polski na Odrze, losy Polaków wywiezionych przez Niemców w czasie wojny na roboty do Szczecina, realia sowieckiej obecności w Szczecinie, transfer ludności polskiej z Kresów na Pomorze Zachodnie, budowa życia Kościoła katolickiego. Nie pominięto też kwestii nieprzynoszących chluby, jak „dziki zachód”, czyli zjawisko szabru poniemieckiego mienia na ziemiach zachodnich. Osobno opowiedziana została historia oporu Szczecinian wobec łamania demokracji przez ekipę Bolesława Bieruta. Jedna z pierwszych wielkich demonstracji, wyrażająca sprzeciw wobec komunistów i wsparcie dla lidera opozycji Stanisława Mikołajczyka, miała miejsce w kwietniu 1946 roku właśnie w Szczecinie. Miasto nad Odrą leżało także na trasie kurierów wolnej Polski w latach 1945–1947. Sporo uwagi poświęcono tworzeniu instytucji kultury i odbudowie gospodarki morskiej.

Wystawa na Krakowskim Przedmieściu będzie dostępna do 18 września 2020 roku.

KOŻ

Galeria
photo

najdalsza polska

1/5

photo

najdalsza polska 2

2/5

photo

najdalsza polska 3

3/5

photo

najdalsza polska 4

4/5

photo

najdalsza polska 5

5/5