Aktualności

Wyniki konkursu na artykuły naukowe

publikacja / 15-11-2018
banner

Znamy zwycięzców konkursu na artykuły naukowe do czasopism naukowych wydawanych przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

W pierwszej edycji konkursu na artykuł naukowy do „Rocznika Ziem Zachodnich” wpłynęło 14 artykułów. Na podstawie opinii członków redakcji naukowej czasopisma Komisja Konkursowa przyznała jednogłośnie trzy nagrody:

Komisja zdecydowała o przyznaniu następujących nagród:

1 nagroda: mgr Wojciech Bednarski, artykuł pt. „Ziemie Odzyskane” w obiektywie Polskiej Kroniki Filmowej – obraz Ziem Zachodnich w propagandzie państwowej 1945–1948

2 nagroda: mgr Dorota Kurek, artykuł pt. „Charytatywni siewcy ideologii nienawiści i odwetu”. Proces członków organizacji Kirchendienst Ost jako element propagandowej walki PRL z rewizjonizmem zachodnioniemieckim

3 nagroda: mgr Szymon Smentek, artykuł pt. Problem wychodźstwa polskiego z prowincji wschodnich państwa niemieckiego na łamach „Gazety Grudziądzkiej” na przełomie XIX i XX wieku

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i „Rocznika Ziem Zachodnich”.

Ocenie podlegała zgodność treści z tytułem artykułu, układ tekstu i kompletność tez, merytoryka, nowatorstwo badań, charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł i formalna strona artykułu (poprawność języka, opanowanie techniki pisania artykułu, spis rzeczy, odsyłacze).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Artykuły ukażą się w trzecim numerze „Rocznika Ziem Zachodnich” w 2019 r. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej edycji, która zostanie ogłoszona już niebawem!

Natomiast w I edycji konkursu na artykuł naukowy do „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” wpłynęło 5 artykułów. Niestety żaden z nich nie spełnił wymogów konkursowych, w związku z czym Komisja Konkursowa zdecydowała o nieprzyznaniu nagrody w tej edycji konkursu. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej edycji, która zostanie ogłoszona już niedługo!