Aktualności

„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych

publikacja / 12-02-2021
banner

Szanowni Państwo, z przyjemnością ogłaszamy, że „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” znalazł się w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Wydawane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” czasopismo zostało w najnowszej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Edukacji ocenione na 40 punktów, co oznacza, że podwyższyło swój ranking dwukrotnie!

„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” powstał w 2011 roku i od tego czasu jest wydawane regularnie zarówno w wersji drukowanej, jak i w Internecie. Działaność publikacyjna czasopisma jest w pełni finasowana z Budżetu Miasta Wrocław oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To jedyne multidyscyplinarne w Polsce czasopismo naukowe poświęcone oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad metodą oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródla historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

WRHM jest recenzowanym, otwartym czasopismem. Zapewnia otwarty i bezpłatny dostęp do wszystkich tekstów. Zainteresowanych zapraszamy pod adres www.wrhm.pl oraz do odwiedizn strony sklep.zajezdnia.org, gdzy można zakupić drukowane wydania Rocznika.