Aktualności

„Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”. Nowe wydawnictwo Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

publikacja / 13-01-2020
banner

- W niniejszym przewodniku w syntetyczny sposób i przystępny sposób pragnęłyśmy uporządkować i przypomnieć podstawowe fakty związane z tematyką zsyłek Polaków na Syberię, by na tym tle móc przedstawić znajdujące się na terenie Wrocławia najważniejsze miejsce upamiętniające Zesłańców Sybiru - piszą autorki nowego przewodnika historycznego „Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru”, Ewa Kobela i Kamilla Jasińskia.

Syberia zajmuje bardzo ważne miejsce w zbiorowej świadomości Polaków, lecz wiedza na temat jej związków z historią Polski często jest fragmentaryczna lub ogólnikowa, a przede wszystkim - wciąż niewystarczająca, szczególnie w młodszym pokoleniu. W pierwszej części przewodnika przedstawione zostały warunki geograficzne regionu Syberii, misja cywilizacyjna, w której uczestniczyli tam Polacy, a przede wszystkim prawne i organizacyjne ramy oraz przebieg i skutki zarówno carskich, jak i radzieckich zsyłek, któych doświadczyło wiele tysięcy Polaków. W drugiej części przewodnikia autorki zabierają Czytelników na spacer przez Wrocław szlakiem miejsc upamiętniających Zesłańców Sybiru. Prezentują okoliczności, w jakich doszło do pojawienia się w przestrzeni publicznej danegoo upamiętnienia, wkazują rolę, jaką odegrali w tym sami Sybiracy. Trzecia część to Sybiracki Modlitewny Apel Pamięci. Po ra pierwszy jego słowa rozległy się w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej we wrocławkskich Złotnikach, gdzie 10 lutego 2019 r. przy Ołtarzu Matki Bożej Królewj Polski wmurowano urnę z ziemią pochodzącą z mogiły polskiego zesłańca.

- Reaktywowany w 1988 r. Związek Sybiraków, nawiązujący tradycją, statutem i działalnością do Związku istniejącego w latach 1928-1939, wierny jest idei zawierającej się w słowach "Umarłym pamięć, żyjącym pojednanie". Podnosi ona tradycję sybiracką do rangi wyrzeczenia się nienawiści na rzecz dobra ogólnego. Jak mówią sami Sybiracy: "Dzisiaj zesłańczego Sybiru nie musimy nienawidzić, nie musimy go kochać. Musimy jednak o nim pamiętać". Właśnie z potrzeby upamiętniania setek tysięcy Polaków dotkniętych tragedią zesłania na "nieludzką ziemię". wyrastają sybirackie znaki pamięci. Są upamiętnieniem, dziękczynieniem i przestrogą. Dla młodszego pokolenia są także lekcją historii, Pokazują nie tylko to, o czym należy pamiętać, ale uczą także , że nie wolno zapomnieć - czytamy we wstepie „W hołdzie Zesłańcom Sybiru” dr Marka Mutora, dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” - Centrum Historii Zajezdnia.

Przewodnik dostępny jest w sklepie stacjonarnym Centrum Historii Zajezdnia oraz w sklepie internetowym sklep.zajezdnia.org.

KOŻ