Aktualności

Drugie życie „ogórka”

publikacja / 26-06-2019
banner

Drugie życie strajkowego „ogórka” to wspólny projekt dolnośląskich instytucji na 40. lecie „Solidarności”.

26 sierpnia 1980 roku Tomasz Surowiec zablokował autobusem wyjazd z Zajezdni nr VII we Wrocławiu. W ten sposób rozpoczął się strajk, którego uczestnicy solidaryzowali się z robotnikami z Wybrzeża i tak narodziła się wrocławska „Solidarność”. O dramatycznych wydarzeniach sprzed 39 lat przypomina dziś tablica pamiątkowa i stojący na placu Centrum Historii Zajezdnia autobus Jelcz 043, zwany, ze względu na swój kształt, „ogórkiem”. Wkrótce zyska on drugie życie.

Legendarny „ogórek”, którym Tomasz Surowiec zablokował wyjazd z zajezdni dziś nie istnieje. Czas stanu wojennego nie sprzyjał zachowaniu pamiątek, świadczących o społecznym sprzeciwie wobec komunistycznego reżimu. Pojazd, który dziś stoi na placu Centrum Historii Zajezdnia to ten sam model autobusu - Jelcz 043. Dzięki współpracy dolnośląskich instytucji, pojawiła się szansa na to, by odzyskał on dawny blask.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, prowadzący Centrum Historii zajezdnia, postanowił przeprowadzić projekt pod tytułem: „Drugie życie strajkowego ogórka”. Do inicjatywy włączyły się Politechnika Wrocławska, NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, Jelcz Spółka z o. o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. Rezultatem współpracy instytucji będzie renowacja autobusu Jelcz 043 i przywrócenie jego wyglądu z 1980 r., przy jednoczesnym nadaniu mu cech pojazdu nowoczesnego, odpowiadającego najsurowszym standardom ekologicznym. Jak to możliwe?

Prace obejmą zarówno karoserię jak i „wnętrze” autobusu. Całe przedsięwzięcie ma bardzo skomplikowany charakter, dlatego zakres praw i obowiązków zaangażowanych w ten proces instytucji będzie precyzyjnie określony. Partnerzy zaangażowani w projekt w pierwszej kolejności zajmą się analizą techniczną, projektowaniem i kosztorysowaniem. Realizacja przedsięwzięcia będzie kolejnym etapem. To początek drogi do tego, by ten piękny autobus znów pojawił się na ulicach Wrocławia i uświetnił przyszłoroczne obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności”.

26 czerwca w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej podpisany został list intencyjny przez instytucje biorące udział w przedsięwzięciu. Sam projekt został przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” włączony w program działań związanych z obchodami 40. rocznicy powstania „Solidarności”, przypadających w 2020 roku. Ośrodek będzie odpowiedzialny też za przygotowanie programu edukacyjno-kulturalnego związanego z rezultatami przedsięwzięcia.

Politechnika Wrocławska weźmie udział w rekonstrukcji pojazdu oraz wytypuje elementy nowego układu napędowego, układu chłodzenia i ogrzewania przestrzeni pasażerskiej autobusu. Wszystko to nastąpi w oparciu o badania związane między innymi z elektrycznym systemem napędowym, zawieszeniem, systemem hamowania czy pomiarami hałasu.

Jelcz Sp. z o. o. postanowiła dokonać oceny stanu technicznego karoserii nadwozia autobusu oraz przygotowania opisu planowanych napraw i kosztów elementów karoserii, włącznie z uzgodnieniem z podwykonawcami wykonania lub naprawy elementów karoserii, których Spółka nie będzie mogła przeprowadzić z zastosowaniem technologii dostępnych w Jelcz Sp. z o. o. oraz udostępnienie miejsca na terenie Spółki do wykonania prac związanych z naprawami i modyfikacjami. Ponadto sporządzi koncepcję modyfikacji ze wskazaniem podziału kompetencji i odpowiedzialności współuczestników w realizacji przedsięwzięcia. Udzieli także pomocy dla współuczestników w realizacji projektu w zakresie współuczestnictwa techników i montażystów Jelcz Sp. z o. o. w celu wykonania montażu zespołów napędu w tym silnika elektrycznego i innych zespołów wyłącznie na podstawie przekazanych rysunków technicznych, pomocy w zakresie montażu dostarczonych zespołów, udzielenie pomocy w zakresie wykonania części, wyłącznie wykonywanych obróbką skrawaniem, obróbką plastyczną na zimno, na podstawie przekazanych rysunków technicznych i złożeniu zamówienia akceptującego warunki określone w ofertach opracowanych przez Jelcz Sp. z o. o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. deklaruje, iż udzieli wsparcia w przeprowadzeniu badań diagnostycznych w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Zakładzie Autobusowym MPK Spółka z o. o. na każdym etapie prac, udzieli wsparcia dla współuczestników w zakresie pomocy w wykonaniu docelowo prac lakierniczych oraz zajmie się naniesieniem oznakowań wewnętrznych oraz zewnętrznych pojazdu, dokona montażu komputera pokładowego oraz udzieli wsparcia w wykończeniu wnętrza pojazdu.

NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk postanowiło udzielić całemu przedsięwzięciu swego patronatu, uwzględniając je także w programie swoich działań związanych z obchodami 40. rocznicy powstania „Solidarności”.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” nadal poszukuje partnerów, celem zawiązania konsorcjum dla zapewnienia potencjału finansowego i realizacji projektu.