Aktualności

Seminarium „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”

publikacja / 24-11-2022
banner

Za nami trzecie i zarazem ostatnie spotkanie z cyklu „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”. Dwa poprzednie miały miejsce w Warszawie i Łodzi, dzisiejsze – w Centrum Historii Zajezdnia.

Dyskutujący specjaliści: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, dr hab. Dobrochna Kałwa (zdalnie), dr Piotr Filipkowski, dr Marcin Stasiak, dr Marcin Jarząbek i dr Katarzyna Bock-Matuszyk podjęli próbę usystematyzowania wiedzy o wzajemnych relacjach historii mówionej i metody biograficznej. Ma to duże znaczenie, gdyż obie metody nawzajem na siebie wpływają i coraz częściej się przenikają. W trakcie seminarium wskazywano na problemy dotyczące terminologii i definicji stosowanych pojęć. Pojawił się także postulat, aby historia mówiona na stałe weszła do warsztatu badacza historii najnowszej. W tym kontekście przywołany został prof. Tomasz Strzembosz, który już w latach 60. ubiegłego wieku zaczął nagrywać świadków historii.

Zarówno paneliści, jak i uczestnicy seminarium (także biorący w nim udział on-line), postawili wiele ciekawych tez i pytań, które zostały poddane dyskusji bądź będą debatowane w przyszłości. Wystarczy tu wskazać na poruszony problem „prawda historyczna versus wielość prawd” czy zagadnienie znaczenia relacji świadków historii, które przecież nie są jedynymi źródłami wykorzystywanymi w badaniach historycznych.

W trakcie seminarium zaprezentowano najnowszy tom „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”.

Ostatnim akordem wydarzenia było oficjalne rozstrzygnięcie II edycji „Konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej”, organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Polskie Towarzystwo Historii Mówionej pod patronatem „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”.

W II edycji Konkursu na najlepsze prace licencjacką i magisterską z wykorzystaniem historii mówionej nagrodzono trzy osoby za prace licencjackie:

— I miejsce zajęła Zuzanna Newbery za pracę pt. Dzieciństwo w cieniu wojny i powojnia. Wspomnienia odchodzącego pokolenia, napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Lubańskiej na Uniwersytecie Warszawskim;

— II miejsce zajęła Małgorzata Słowikowska za pracę pt. Świat wyrwany z PRL-owskiej bylejakości. Stadnina Koni Liski w drugiej połowie XX wieku, napisaną pod kierunkiem dr. Marcina Jarząbka na Uniwersytecie Jagiellońskim;

— wyróżnienie otrzymał Igor Fedorowicz za pracę pt. Spór o cerkiew. Konflikt lokalnych tożsamości w społeczności leżachowskiej, napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Lubańskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy!

Całe wydarzenie było transmitowane na Facebooku: https://www.facebook.com/centrumhistoriizajezdnia/videos/697103321629064 oraz na Youtube: https://youtu.be/LlDHicTJOBk

Galeria
photo

Seminarium „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”

1/5

photo

Seminarium „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”

2/5

photo

Seminarium „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”

3/5

photo

Seminarium „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”

4/5

photo

Seminarium „Socjologia biograficzna a historia mówiona w Polsce (przegląd dobrosąsiedzkich stosunków)”

5/5