Aktualności

Rozpoczynamy projekt „Wrocław – miasto, które się liczy”

publikacja / 18-01-2021
banner

Wraz z Fundacją Wroclife zapraszamy do udziału w projekcie „Wrocław – miasto, które się liczy”. Będzie to cykl konsultacji społecznych, debat oraz raportów dotyczących kluczowych zagadnień związanych z miejskim życiem i wrocławskimi osiedlami.
Projekt ma być przestrzenią do dyskusji, w ramach czterech wirtualnych debat, w wyniku której powstaną raporty oddające głos różnorodnym wrocławskim środowiskom: społecznikom, aktywistom, naukowcom, samorządowcom i włodarzom miasta oraz przedstawicielom instytucji i podmiotów zaangażowanych w przyszłość Wrocławia i regionu.

Harmonogram debat:
- 23 stycznia 2021: Przemieszczanie się wrocławian: indywidualnie i zbiorowo, po torach, rowerem, pieszo, samochodem i autobusem
- 27 lutego 2021: Zdrowe życie wrocławian: drzewa, oddech, cisza i spokój
- 27 marca 2021: Parkowanie we Wrocławiu: przestrzeń i koszty
- 24 kwietnia 2021: Usprawnienie wrocławskich osiedli: profesjonalizacja, finansowanie, integracja społeczna
Każdy z tematów będzie dodatkowo konsultowany z radnymi wrocławskich osiedli oraz ekspertami naukowymi.

Debaty, w formie spotkań on-line, będą publiczne. Obejrzeć je będzie można na profilach na Facebooku i YouTube, będzie również możliwość zadawania pytań w komentarzach. Zachęcamy do dołączenia do pierwszej debaty na wydarzeniu na Facebooku.

Projekt realizujemy wspólnie z Fundacją Wroclife.
Partnerzy społeczni: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Wrocławskie Forum Osiedlowe.
Partnerzy instytucjonalni projektu: Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

MP