Aktualności

„Rówieśnicy Niepodległej”. Zdobądź książkę zawierającą niezwykłe relacje świadków naszej niepodległości

publikacja / 22-02-2021
banner

Rówieśnicy Niepodległej – 100 lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków” to książka będąca efektem projektu „100 100-latków na 100-lecie", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 przez wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i instytucje partnerskie z całej Polski. Ośrodek postanowił udostępnić 100 egzemplarzy tej niezwykłej publikacji za darmo wszystkim zainteresowanym.

"Projekt „100 100-latków na 100-lecie” realizowano w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypadała w 2018 r. Zamysłem jego twórców było podjęcie działań na rzecz upamiętnienia rocznicy, które odpowiadałyby misji i celom Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Ponieważ jednym z tych ostatnich jest rozwijanie metodologii historii mówionej i działania na rzecz ocalenia wspomnień najstarszych świadków historii poprzez nagrywanei ich historii, postanowiono, że to właśnie poprzez tę metodę badawczą zostaną pozyskane materiały źródłowe – relacje, stanowiące najważniejszą oś projektu. Na kartach książki zebrano relacje osób urodzonych w 1923 r. i wcześniej, którzy z perspektywy własnego życia opowiadają o minionych 100 latach historii Polski.

W trakcie wywiadów biograficznych historii mówionej świadkowie opowiadali o swoich doświadczeniach życiowych z różnych okresów: dzieciństwa, młodości, dorosłości, starości, przedstawiając m.in. historie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej czy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rozmówcy odpowiadali również na ważne pytania, przygotowane wcześniej w kwestionariuszu. Wśród nich znalazły się kwestie najważniejszego wynalazku ostatniego stulecia, niepodległości oraz najistotniejszych wydarzeń ostatnich dekad w dziejach Polski. Wywiady były realizowane na terenie całego kraju.

W efekcie pozyskanych materiałów powstały konkretne produkty – wystawa plenerowa „Rówieśnicy Niepodległej”, której internetowa wersja jest dostępna na stronie www.rowiesnicyniepodleglej.pl oraz publikacja książkowa o tym samym tytule. Ekspozycja odwiedziła kilka miast w różnych województwach, m.in.: dolnośląskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i opolskim. Natomiast książka zawiera nie tylko fragmenty wypowiedzi stulatków, ale także fotografie pochodzące z rodzinnych albumów świadków historii obrazujące niemal sto lat historii Polski.

Postanowliśmy udostępnić publikację osobom zainteresowanym losom "Rówieśników Niepodległej". Aby otrzymać to wyjątkowe wydawnictwo wystarczy wcielić się w rolę bohaterów publikacji i odpowiedzieć na pytania: Czym jest dla Ciebie osobiście niepodległość? Jak ją rozumiesz? Czy jest dla Ciebie ważna i dlaczego? Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres [email protected]

Projekt „100 100-latków na 100-lecie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022

Więcej o publikacji:

Radość, ciekawość, wzruszenie – reakcje po lekturze książki „Rówieśnicy Niepodległej”
Wirtualna wystawa „Rówieśnicy Niepodległej”