Aktualności

Premiera nowego numeru „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”

publikacja / 29-06-2020
banner

W czerwcu 2020 r. ukazał się już IX numer „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”, jedynego w Polsce czasopisma naukowego w pełni poświęconego metodzie oral history. WRHM znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z liczbą 20 pkt.

WRHM jest indeksowany w Polskiej Bazie Cytowań POL-index, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych, a ponadto w prestiżowej European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

W najnowszym numerze wydawanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” czasopisma naukowego można znaleźć siedem artykułów w języku polskim i angielskim, trzy opracowania relacji i taką samą liczbę recenzji oraz sprawozdań z wydarzeń naukowych wokół historii mówionej. Zachęcamy do zapoznania się z zawartością najnowszego numeru WRHM na stronie czasopisma, a także do publikacji artykułów, opracowań naukowych zebranych relacji i recenzji książek naukowych, zgodnie z przyjętą przez Redakcję instrukcją wydawniczą w języku polskim i w języku angielskim.

Artykuły i studia
Agata Tatarenko, Badania nad krzyżami i kapliczkami przydrożnymi na podstawie przekazów świadków historii, s. 7–26.
Marta Kubiszyn, Making Use of Oral History in the Process of Narrating the Polish-Jewish Past: Exhibitions of the Grodzka Gate – NN Theatre Centre in Lublin, s. 27–44.
Lenka Krátká, Life Like a Swing: Women’s Perspectives of Everyday Life in Czechoslovak Seafarers’ Families under State Socialism, s. 45–77.
Ginta Elksne, “Latvia Will Always Be My Home”: Latvian Emigrants in Sweden After 1991 in the Latvian National Oral History Collection, s. 79–94.
Gözde Orhan, Remembering a Massacre: How did the Rise of Oral History as a Methodology Improve Dersim Studies?, s. 95–118.
Svitlana Telukha, Traumatic Chernobyl: Women's Memories, s. 119–136.
Patryk Pleskot, Oral history w badaniu najnowszej historii politycznej – garść refleksji (na dwóch przykładach), s. 137–157.

Materiały źródłowe
Stefan Żywotko, „Nie gadaj o wojnie, gadajmy o piłce nożnej”, opracowanie: Szymon Beniuk, s. 161–194
Amalia Reisenthel, „Polska to kraj, w którym rozmawiam bez akcentu”, opracowanie: Marek Szajda, s. 195–234.
Urszula Sosna, „Gdy w 1945 r. wybuchła u nas wojna…”, opracowanie: Małgorzata Laburda-Lis, s. 235–266.

Recenzje i omówienia
Karol Modzelewski, Andrzej Werblan, Polska Ludowa. Modzelewski, Werblan; rozmawia Robert Walenciak, wyd. Iskry, Warszawa 2017, ss. 541, Jerzy Eisler, s. 277–282.
Warszawa zapamiętana: dwudziestolecie międzywojenne, oprac. Magda Szymańska, wyd. Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2018, ss. 179, Joanna Urbanek, s. 283–286.
Historie mówione polskiego kulturoznawstwa, red. Piotr Jakub Fereński, Anna Gomółka, Krzysztof Moraczewski, Piotr Majewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ss. 662, Mikołaj Smykowski, s. 287–291.

Kronika naukowa
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Oral History in Action”, Kraków 28–30 marca 2019 r., Marek Szajda, s. 295–298.
Sprawozdanie z „Public History Summer School”, Wrocław 1–5 lipca 2019 r., Dorota Wiśniewska, s. 299–302.
Sprawozdanie z drugiej edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii – święta i uroczystości podczas II wojny światowej”, Małgorzata Laburda-Lis, s. 303–307.