Aktualności

Polskie Kresy w czeskim miesięczniku "Dejiny a soucasnost"

publikacja / 22-04-2020
banner

Czeski magazyn ze wsparciem Redakcji Ośrodka "Pamięć i Przyszłość".


22 kwietnia wychodzi kwietniowy numer czeskiego miesięcznika kulturalno-historycznego "Dějiny a současnost" ("Historia i Współczesność"), którego tematem wiodącym są "Polskie Kresy". Numer powstał m.in. przy współpracy z Redakcją Ośrodka "Pamięć i Przyszłość".

"Dějiny a současnost" do czasopismo wydawane od 1959 r. W 1969 r., po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, jako zbyt niezależne, na ponad 20 lat znikło z przestrzeni publicznej. Powróciło w 1990 r. na fali zmian demokratycznych po Aksamitnej Rewolucji.

Obecny numer poświęcony jest polskim Kresom - rozumianym przez czeską redakcję bardzo szeroko. Znajdziemy w nim m.in artykuły dotyczące powojennej historii polskich Ziem Zachodnich i Północnych, napisane przez autorów kwartalnika "Pamięć i Przyszłość": Katarzynę Uczkiewicz i Aleksandra Srebrakowskiego. Cieszymy się, że mamy okazję przybliżenia fenomenu naszego regionu naszym południowym sąsiadom.

Blok tematyczny jest wspólnym dziełem Ośrodka "Pamięć i Przyszłość", Instytutu Polskiego w Pradze oraz Instytutu Książki, który wsparł wydanie finansowo. Szczególnie dziękujemy Instytutowi Polskiemu w Pradze za inicjatywę i wsparcie w codziennej pracy nad tym projektem.

KOŻ