Aktualności

Pokaz filmu dokumentalnego „Kłodzko – Glatz – Kladsko. Pojednanie w Czeskim koutku”

publikacja / 07-12-2022
banner

Po raz pierwszy we Wrocławiu pokazaliśmy film dokumentalny „Kłodzko – Glatz – Kladsko. Pojednanie w Czeskim koutku”. Opowiada on o losach ludności czeskiej mieszkającej od wieków w zachodniej części ziemi kłodzkiej oraz o ich relacjach z Niemcami przed 1945 rokiem i z Polakami przybyłymi po zakończeniu II wojny światowej.

Wprowadzenia historycznego dokonał prof. Piotr Pałys z Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Śląskiego, który specjalizuje się w badaniu historii pogranicza polsko-czeskiego. Nakreślając tło historyczne „Czeskiego zakątka” wskazał na zagadnienie granic administracyjnych, które nie zawsze pokrywają się z granicami historycznymi. A ziemia kłodzka jest tego najlepszym przykładem administracyjnie przynależąc do Dolnego Śląska. Stąd też rejon ten w momentach przełomowych był obszarem, który Czesi chcieli włączyć do swojego państwa – zarówno po pierwszej, jak i po drugiej wojnie światowej.

Oparty na historii mówionej film ukazuje przeżycia tych, którzy (lub ich rodzice czy dziadkowie) przeżyli traumę ucieczki z rodzinnych stron i podzielonych granicą rodzin. Jego bohaterowie uzupełniają wiele historii, które znamy z dokumentów.

Po zakończonym seansie na pytania widzów odpowiadał dr Miroslav Tyč miroslav.tyc, jeden z jego twórców, a spotkanie moderował Marek Szajna z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Galeria
photo

Spotkanie moderował Marek Szajda z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

1/7

photo

W tematykę stosunków polsko-czeskich wprowadził widzów prof. Piotr Pałys.

2/7

photo

Jedna z czeskich propozycji przebiegu granicy w ziemi kłodzkiej.

3/7

photo

Film dokumentalny „Kłodzko – Glatz – Kladsko. Pojednanie w Czeskim koutku”.

4/7

photo

Film dokumentalny „Kłodzko – Glatz – Kladsko. Pojednanie w Czeskim koutku”.

5/7

photo

Film dokumentalny „Kłodzko – Glatz – Kladsko. Pojednanie w Czeskim koutku”.

6/7

photo

Na pytania widzów odpowiadał po projekcji dr Miroslav Tyč.

7/7