Aktualności

Podsumowanie konferencji

publikacja / 07-10-2021
banner

W dniach 28 – 29 września Centrum Historii Zajezdnia gościło polskich i zagranicznych badaczy, zajmujących się na co dzień kwestią migracji w okresie po II wojnie światowej. Wszystko to za sprawą Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne”, organizowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Uniwersytet Wrocławski oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.


Wydarzenie otworzył dr Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Witając prelegentów oraz przybyłych gości podkreślił, iż temat i miejsce konferencji nie są przypadkowe. O powojennych migracjach i ich konsekwencjach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku traktuje bowiem wystawa stała CHZ, a bieżący rok pracy Ośrodka został zatytułowany „Od nowa”, odnosząc się do okresu tuż powojennego, w tym sytuacji przybywających na tzw. Ziemie Odzyskane osadników. Tematykę tę pogłębił wykład otwierający, który był dwugłosem na temat konsekwencji dolnośląskich migracji. O Wrocławiu i jego „migracyjnym dziedzictwie” opowiedział prezydent miasta w latach 2002–2018, dr Rafał Dutkiewicz, natomiast o perspektywie regionalnej, dolnośląskiej, na przykładzie wybranych miejscowości, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.


Dwudniowe obrady zostały podzielone na 10 tematycznych paneli, moderowanych przez uczonych z wrocławskiego środowiska naukowego. Prelegenci przybyli zarówno z różnych krańców Polski (Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Katowice, Kielce), jak i z regionalnych ośrodków (Bolesławiec, Lubań, Kamieniec Ząbkowicki, Wałbrzych). Wśród referentów znaleźli się również zagraniczni badacze (Wielka Brytania, Czechy, Włochy). Tematy wystąpień poruszały kwestie ogólne, np.: migracyjne paradygmaty historiograficzne, narracje historyczne, kreowanie mityczności wśród migrantów. Wiele wystąpień dotyczyło też studiów przypadków z terenów Ziem Zachodnich i Północnych, opartych źródłowo m.in. o relacje historii mówionej, zapiski wspomnieniowe czy dokumentację archiwalną wytworzoną przez lokalną administrację.


Podczas konferencji odbyło się wiele ciekawych dyskusji, wymiany myśli, ale także rozmów, prowadzonych już poza obradami. Bez wątpienia wydarzenie to przyczyniło się do wymiany wyników badań, ale również zawiązania czy zacieśnienia więzi pomiędzy naukowcami. Całość wydarzenia odbywała się w dwóch językach: polskim i angielskim, z symultanicznym tłumaczeniem. Natomiast dzięki streamingowi video oraz nagraniom, można powrócić do wystąpień konferencyjnych w dowolnym momencie, do czego zachęcamy. Zapis wydarzenia znajduje się na stronie „Przystanku Historia”, prowadzonego przez IPN: „Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne” (konferencja międzynarodowa) - Przystanek Historia

MS

Galeria
photo

1/3

photo

2/3

photo

3/3