Aktualności

Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów we Wrocławiu

publikacja / 24-04-2019
banner

Już po raz dwudziesty siódmy studenci z całego kraju spotkają się na Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, by dyskutować o historii. Organizatorami tegorocznej edycji, która od 19 do 22 listopada odbędzie się we Wrocławiu będą Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.


- W latach ubiegłych zjazd organizowany był m.in. w Łodzi, Gdańsku i Poznaniu. Cieszymy się, że jedna z największych konferencji studenckich skierowana do młodych badaczy historii odbędzie się właśnie we Wrocławiu – mówi Juliusz Woźny, rzecznik Ośrodka.
Wydarzenie składać się będzie z trzech części: konferencyjnej, dyskusyjnej i warsztatowej. Jak zapewniają organizatorzy, celem tegorocznego zjazdu jest interdyscyplinarne ujęcie zagadnień historycznych.

- Posiłkując się naukami pokrewnymi, jak psychologia, socjologia, historia sztuki czy antropologia kulturowa, chcemy spojrzeć na podejmowane problemy z nowej perspektywy – tłumaczy dr Aleksandra Ziober z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, jedna z organizatorek zjazdu.

Część konferencyjna zostanie zorganizowana w formie paneli, zakończonych dyskusją moderowaną przez młodych adeptów studiów historycznych. Wśród tematów znajdą się m.in. kwestie związane z dydaktyką historii, historią społeczną, wojskowości, gospodarczą, a także popularyzacją historii. Dodatkowo, w tym roku organizatorzy OZHS planują również przeprowadzenie warsztatów dotyczących narzędzi popularyzujących historię w mediach.

- Podejmując takie działania mamy nadzieję na zerwanie ze stereotypem historii wyłącznie książkowej, otwarcie na nowe i przodujące nurty popularyzacji historii – mówi Julia Pomian, studentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Propozycje wystąpień można zgłosić organizatorom do 15 września 2019 r. za pośrednictwem formularza dostępnego w Internecie.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń można znaleźć TUTAJ.

Kontakt: [email protected].

Wszystkie informacje będą publikowane na stronie zjazdu na Facebooku.

- - - - -

Instytut Historyczny jest częścią Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, jednego z najprężniej działających wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Młodzi historycy działają w dziewięciu kołach naukowych, każdego roku organizując szereg rożnych wydarzeń – od konferencji po warsztaty oraz wymiany naukowe.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” to prowadzona wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i gminę Wrocław instytucja kultury, która zajmuje się promowaniem polskiego dziedzictwa narodowego i kulturalnego, powstałego po II drugiej wojnie światowej. Najważniejszym projektem Ośrodka jest prowadzenie otwartego 16 września 2016 r. Centrum Historii Zajezdnia.