Aktualności

Nowy numer Kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”

publikacja / 01-05-2021
banner

W tym roku obchodzimy wyjątkową rocznicę: 230 lat temu uchwalona została Konstytucja 3 maja. Dlatego też rok 2021 został decyzją Sejmu ogłoszony Rokiem Konstytucji. Główny temat najnowszego numeru kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” został poświęcony zagadnieniom konstytucyjnym.

„Konstytucjonaliści mówią czasem, że ustawa zasadnicza jest dla państwa jak maszt na statku Odyseusza. Jak pamiętamy, mityczny Odyseusz kazał przywiązać się do masztu, by nie uwiódł go syreni śpiew, który sprowadzał żeglarzy na rafy. 230 lat temu nasi przodkowie wierzyli, że konstytucja uchroni Rzeczpospolitą przed ostatecznym rozpadem. To ich przekonanie, choć nie zapobiegło kolejnych rozbiorom Polski, stało się uniwersalnym drogowskazem dla przyszłych pokoleń” – pisze we wstępie do kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” jego redaktor naczelna, dr Katarzyna Uczkiewicz.

W najnowszym numerze:
– Rafał Nowakowski, Konstytucje polskie. Z dziejów konstytucji na ziemiach polskich,
– Anna Siekierska, Prawo do nauki w konstytucjach II RP i PRL w ujęciu historycznym,
– Paweł Szulc, Pomorze Zachodnie przed przyjęciem Konstytucji PRL,
– Michał Siedziako, Równoległe rzeczywistości? Konstytucyjne zasady prawa wyborczego do Sejmu a praktyka polityczna PRL,
– Artur Ławniczak, Tadeusz Juchniewicz, Prawo państwowe na Uniwersytecie Wrocławskim do 1969 roku,
– Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak, Nieoficjalny 3 maja w PRL.

Ponadto:
– Caritas w rok od wybuchu pandemii – z Pawłem Trawką, rzecznikiem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej rozmawia Marcin Bradke,
– Grzegorz Hryciuk, Po Dolnym Śląsku rajd RAF-em z Bombowym Baedekerem pod ręką,
– Relacja z wydarzeń realizowanych z udziałem lub z inicjatywy Centrum Historii Zajezdnia (opracowanie Marcin Bradke i Piotr Wilkowski),
– Wrocławskie tramwaj do przeszłości (opracowanie Kamilla Jasińska, Gabriela Międlar),

Fragmenty wybranych tekstów z kwartalnika dostępne są także w specjalnym serwisie informacyjnym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

Rafał Nowakowski, Konstytucje polskie. Z dziejów konstytucji na ziemiach polskich – przegląd akt (fragm.)
Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak, Nieoficjalny 3 Maja w PRL (fragm.)


Kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” nr 1/2021 (51) w wersji cyfrowej dostępny będzie na stronie Kwartalnika od 2 maja br. Do sprzedaży trafi w połowie maja. Zapraszamy do lektury!