Aktualności

Nabór na stanowisko specjalista w dziale badawczym

publikacja / 19-03-2016
banner

Ogłaszamy nabór na stanowisko specjalista w dziale badawczym.

Komplet dokumentów w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres mailowy: [email protected] do 1.04.2016 r. do godziny 12.00, wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja na specjalistę w dziale badawczym”, a w treści maila oświadczenie o zgodności informacji zawartych w załączonych dokumentach ze stanem faktyczny.

Szczegółowy opis oferty.