Aktualności

Kolekcja fotograficzna Janusza Wolniaka trafiła do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

publikacja / 21-03-2016
banner

Pragniemy poinformować, że do zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” trafiła kolekcja fotografii pana Janusza Wolniaka. Przekazany dar w postaci niemal tysiąca negatywów fotografii stanowi cenne źródło ilustrujące istotne wydarzenia we Wrocławiu w latach 80. XX w. Na zdjęciach utrwalone zostały przede wszystkim wydarzenia z lat 1980-1981, m.in.: głodówka kolejarzy w październiku 1980 r., strajki studenckie w 1981 r., spotkanie Lecha Wałęsy z mieszkańcami Wrocławia, marsz „Uwolnić więźniów politycznych”, Marsz Pokoju z 12 kwietnia 1981 r., spotkania z opozycyjnymi pisarzami i działaczami Solidarności na Uniwersytecie Wrocławskim, ostatnie posiedzenie Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS 7 listopada 1981 r., wydarzenia z życia NSZZ Solidarność i NZS a także zatrzymane w kadrze sceny życia codziennego we Wrocławiu.

Janusz Wolniak (rocznik 1960) z Wrocławiem związany jest od rozpoczęcia studiów na Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od początku był członkiem NZS-u, współpracującym z różnymi strukturami Solidarności. W stanie wojennym i do końca lat 80. zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw. W 1985 r. spędził blisko pół roku w Areszcie Śledczym przy ul. Świebodzkiej. Od 1989 r. był redaktorem i wydawcą kilkunastu pism związkowych i oświatowych. Jest prezesem Akcji Katolickiej w parafii św. Doroty i sekretarzem Akcji Katolickiej w diecezji wrocławskiej. Pracuje w Centrum Kształcenia Ustawicznego i jest współpracownikiem m.in. kilku pism i portali internetowych.