Aktualności

„Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner”. Nowa publikacja już w sprzedaży!

publikacja / 19-01-2021
banner

Skąd pochodzi słynne zdanie „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”? Jak wyglądała organizacja administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych? Czego dotyczyła inwigilacja Bolesława Kominka przez UB i SB? Na te i wiele innych ważnych pytań dotyczących działalności kardynała Kominka odpowiedzi znajdziemy w najnowszej publikacji Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i Instytutu Pamięci Narodowej.

Autorami tomu są dr hab. Wojciech Kucharski (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”) oraz dr hab. Rafał Łatka. Publikacja „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” jest rezultatem konferencji naukowej, która odbyła się w Centrum Historii Zajezdnia w listopadzie 2019 roku. Na jej treść składają się teksty 11 naukowców, którzy odkrywają nieznane bądź poruszane wcześniej w niewielkim stopniu obszary życia i działalności kard. Bolesława Kominka oraz prezentują najnowsze ustalenia badawcze będące efektami kwerend archiwalnych.

Publikacja „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” dostępna do nabycia pod adresem sklep.zajezdnia.org

Po raz pierwszy w odniesieniu do kardynała Bolesława Kominka pojawia się bardziej całościowo potraktowana wizja osobowości, mentalności oraz niezmordowanej aktywności tego hierarchy. Przygotowywane dzieło nie pozostawia też wątpliwości, że wiele z poruszonych tutaj zagadnień jest zupełnie odkrywczych, a wiele wątków ma posmak wręcz sensacyjny. To znak, że nasze badania nad przeszłością Kościoła w naszej Ojczyźnie muszą zdecydowanie nabrać bardziej komplementarnych wysiłków.
Z recenzji bp. prof. Jana Kopca

Powstała publikacja opierająca się głównie na niepublikowanych dotąd źródłach z archiwów kościelnych i państwowych w Polsce i za granicą, która prezentuje ks. Kardynała Bolesława Kominka nie tylko jako głównego autora listu biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 r., ale przytacza wiele nowych, dotąd nieznanych faktów z jego działalności. Przyczynia się ona do dalekiego od hagiografii obrazu metropolity wrocławskiego, zarazem obrazuje ogromnie trudne czasy, w których służył on Kościołowi, i to pod względem zarówno problemów politycznych w Polsce, jak i sytuacji międzynarodowej.
Z recenzji prof. Klausa Ziemera