Aktualności

JUSTICE 2.0 - baza danych ofiar żelaznej kurtyny

publikacja / 03-12-2019
banner

Kilka dni temu media poinformowały o rozpoczęciu w Republice Czeskiej śledztwa przeciwko osobom odpowiedzialnym za zabójstwa popełniane wzdłuż „żelaznej kurtyny”. Śledztwo oparte jest na materiałach zgromadzonych przez Platformę Europejskiej Pamięci i Sumienia (Platform of European Memory and Conscience, PEMC) w ramach projektu „Justice 2.0”.

Wśród podejrzanych są były sekretarz generalny partii komunistycznej Milouš Jakeš, premier Lubomír Štrougal i minister spraw wewnętrznych Vratislav Vajnar.

PEMC wspólnie z wrocławskim Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” rozpoczyna kolejny etap tego projektu. W ramach „Justice 2.0” powstanie baza danych ofiar żelaznej kurtyny (zabitych, rannych, uwięzionych). W pierwszym etapie, który zakończy się w przyszłym roku, opublikowanych zostanie 1000 nazwisk. Ich dane (a także okoliczności represji) zostaną ustalone na podstawie kwerendy w archiwach państw dawnego bloku wschodniego. W ten sposób przypomniane zostaną losy osób, które ryzykowały wszystko, by móc żyć w wolności.

Łukasz Kamiński, Prezydent Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia

Więcej informacji na temat projektu: www.memoryandconscience.eu

Projekt jest finansowany z darowizny Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej w ramach programu "Program Grantów"

A few days ago the media informed about an investigation being started in the Czech Republic against the persons responsible for the murders committed along the Iron Curtain. Among the suspects are former secretary of the communist party Milouš Jakeš, prime minister Lubomír Štrougal and internal affairs minister Vratislav Vajnar. The investigation is based on materials collected by the Platform of European Memory and Conscience as part of the „Justice 2.0” project.

The PEMC, together with the Remembrance and Future Institute (Wrocław, Poland), begins a next phase of the project. Under „Justice 2.0” a database of victims of the Iron Curtain (killed, wounded, imprisoned) will be created. In the first stage, finishing in the next year, a thousand names will be published. Their data (along with circumstances of oppression) will be based on research done in archives of former countries of the Soviet Bloc. In this way, the fates of people who risked everything to live in freedom will be reminded of.

More information about the project: www.memoryandconscience.eu

Łukasz Kamiński, President of the Platform of European Memory and Conscience

The project is financed by the Lotto Foundation Halina Konopacka as part of the "Program Grants"