Aktualności

Inauguracja programu „Dziedzictwo Edyty Stein”

publikacja / 02-02-2019
banner

Stała ekspozycja, zajęcia edukacyjne i warsztaty kulturalne oraz stała dostępność Domu Edyty Stein dla zwiedzających. To główne punkty ogłoszonego wczoraj programu „Dziedzictwo Edyty Stein”.

Program zainaugurowany został 1 lutego 2019 r. we Wrocławiu. Deklarację współpracy podpisali Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia oraz ks. Jerzy Witek, prezes Towarzystwa im. Edyty Stein.

- Jestem wdzięczny Ośrodkowi za zwrócenie się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o pomoc w objęciu opieką Domu Edyty Stein. Tu powinien być prowadzony dialog kulturowy i międzyreligijny - powiedział minister Sellinpodczas inauguracji programu. Podziękował również wszystkim społecznikom, którzy na przestrzeni lat angażowali się w działania Towarzystwa im. Edyty Stein.

- Dzięki programowi zrealizujemy nową wystawę stałą, Dom Edyty Stein będzie także codziennie otwarty, a ponadto odbędzie się kilkanaście spotkań i warsztatów edukacyjnych - zapowiedział dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

Prezes Towarzystwa im. Edyty Stein ks. Jerzy Witek zwrócił z kolei uwagę na to, że podczas Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w 2016 r. w Krakowie Dom Edyty Stein odwiedział rekordowa liczba osób.

Program Dziedzictwo Edyty Stein został stworzony wspólnie przez Towarzystwo Edyty Stein oraz Centrum Historii Zajezdnia. Jego realizacja przebiegać będzie pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program zakłada stworzenie nowej eskpozycji oraz udostępnianie Domu Edyty Stein zwiedzającym na co dzień. W ramach tego zorganizowanych zostanie szereg spotkań tematycznych oraz wydarzeń edukacyjnych. W 2019 r. na realizację programu przeznaczone zostanie 300 tys. złotych.

Fot. M. Biodrowski

/LJ/

Galeria
photo

1/6

photo

2/6

photo

3/6

photo

4/6

photo

5/6

photo

6/6