Aktualności

II Edycja Konkursu na Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

publikacja / 11-01-2019
banner

Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych dla badaczy spoza Polski.

Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 roku. Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić mu wykorzystanie źródeł z archiwów Opola, Olsztyna, Szczecina, Wrocławia i Poznania, a także zapoznanie się z polskim stanem badań w tej tematyce.

W ramach stypendium stworzona zostanie możliwość prezentacji własnych badań i poddania ich naukowej dyskusji.

Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które:
- posiadają obywatelstwo inne niż polskie,
- nie ukończyły 35 roku życia,
- są absolwentami studiów humanistycznych lub społecznych,
- prowadzą za granicą badania naukowe dotyczące przeszłości lub teraźniejszości Ziem Zachodnich i Północnych Polski,
- posługują się komunikatywnie językiem polskim i biegle językiem angielskim lub niemieckim.

Stypendium może trwać od 1 do 3 miesięcy. W czasie pobytu w jednym z polskich ośrodków badawczych wskazanych w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 5400,00 zł netto miesięcznie.

Aby przystąpić do konkursu, Kandydat powinien do dnia 29 stycznia 2019 r. przesłać na adres poczty elektronicznej: [email protected] wypełniony wniosek o stypendium wraz z kompletem załączników, zgodnie z §6 Regulaminu Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również wiadomość pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje na temat zasad aplikowania i realizacji stypendium znajdują się w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem e-mail [email protected]