Aktualności

Druga edycja warsztatów historii mówionej za nami

publikacja / 12-06-2020
banner

Warsztaty z historii mówionej pokazały nam profesjonalne, naukowe podejście do zbierania wspomnień świadków historii. tak nasze warsztaty podsumowała jedna z uczestniczek, Maria. Przeczytajcie krótkie podsumowanie tego szkolenia.

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy warsztaty zorganizowane przez nasz Dział Badawczy, dotyczące metody historii mówionej (oral history). Trwały one 3 dni, a wzięło w nich udział 30 osób – muzealników i badaczy z całej Polski, a także wolontariuszy związanych z Zajezdnią.
Zajęcia odbywały się w formie on-line. Prowadzili je: Marek Szajda, Specjalista w Dziale Badawczym Ośrodka Pamięć i Przyszłość, dr Ewa Maj, p.o. Kierownika Działu Badawczego Ośrodka Pamięć I Przyszłość oraz dr Aleksandra Paprot-Wielopolska, Asystent w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej (Instytut Archeologii i Etnologii) Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z informacjami o metodzie oral history, dyskutowali nad wybranymi problemami i dzielili się doświadczeniami z prowadzenia wywiadów ze świadkami historii. Wszyscy wysoko ocenili wartość warsztatów, większość też zgodziła się ze stwierdzeniem, że to, czego się na nich nauczyli pomoże w ich pracach badawczych i zbieraniu relacji.

Wolontariusze zwiazani z Zajednią zdecydowali się podzielić kilkoma słowami podsumowania, zwłaszcza w kontekście ich pracy ze świadkami historii w ramach projektu #opowiadamWrocław:

Maria: Mnie osobiście warsztaty nauczyły, że każdy wywiad ze starszą osobą to wspaniała lekcja historii, na którą trzeba się także dobrze przygotować.

Bogna: Praca ze świadkami historii to – okazuje się – nie tylko słuchanie; to zaproszenie do świata ich wspomnień, nierzadko trudnych i zapamiętanych w różnym stopniu i w różny sposób. Uczymy się poznawać te mechanizmy, by lepiej zrozumieć ten świat i wsłuchać się
w niego z największym zrozumieniem.


Wiktoria: Podczas spotkań dowiedzieliśmy się m.in. o metodach, narzędziach, definicjach
i zachowaniach jakie warto wziąć pod uwagę podczas prowadzenia wywiadów. Przekazana przez ekspertów wiedza była czytelna i niezwykle praktyczna, dzięki czemu z pewnością łatwiej będzie pracować ze świadkami historii.

MP