Aktualności

Weź udział w pracach zespołu badawczego!

publikacja / 28-10-2021
banner

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” poszukuje osób do zespołu badawczego realizującego projekty historii mówionej we Wrocławiu i najbliższej okolicy.

Kogo szukamy?
Szukamy studentów, doktorantów i absolwentów nauk humanistycznych i społecznych z Wrocławia, którzy:

• posiadają lub chcą zdobyć doświadczenie w nagrywaniu relacji historii mówionej metodą wywiadu narracyjno-biograficznego,
• interesują się historią Polski XX w., w szczególności represji reżimów totalitarnych na polskich obywatelach podczas II wojny światowej,
• posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu kwerend,
• znają język polski w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie wywiadu historycznego,
• znają język angielski w stopniu komunikatywnym,
• cechują się wysoką kulturą osobistą, umiejętnością nawiązywania relacji z osobami starszymi i empatią, potrafią uważnie słuchać,
• posiadają lub chcą zdobyć doświadczenie w pisaniu naukowych i popularnonaukowych tekstów historycznych oraz tworzeniu podcastów,
• chcą zdobyć doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych badawczych i współpracy z nowoczesną instytucją kultury.

Co oferujemy?


• indywidualne i grupowe szkolenia w zakresie: realizacji wywiadów historycznych metodą narracyjno-biograficzną, wideofilmowania i obsługi sprzętu do rejestracji wywiadu w wysokiej jakości technicznej, tworzenia podcastów,
• udział w spotkaniach i seminariach wokół tematyki realizowanych projektów,
• dostęp do fachowej literatury i konsultacji z ekspertami,
• współpracę z doświadczonym i entuzjastycznym zespołem,
• możliwość publikacji i promocji autorskich tekstów i podcastów,
• możliwość udziału w wizycie studyjnej w Norwegii w ramach jednego z projektów,
• wynagrodzenie na umowę o dzieło i/lub umowę zlecenia za zrealizowane nagrania i transkrypcje oraz autorstwo tekstów,
• zaświadczenia o udziale w projekcie badawczym,
• spotkania z interesującymi ludźmi i ich niezwykłymi opowieściami.

Chętnych do udziału w projektach badawczych przewidzianych na okres listopad 2021 – listopad 2022 prosimy o przesłanie krótkiego CV i listu motywacyjnego, uwzględniającego opisane powyżej elementy profilu kandydata do zespołu badawczego, na adres [email protected] do 14 listopada 2021 r.

W przypadku przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, będziecie Państwo objęci postanowieniami art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wypełniając wynikające stąd obowiązki, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: [email protected], tel. (+48) 71 715 96 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected]
3. Przetwarzanie dokonywane jest w celu przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji, w oparciu o Pani/Pana zgodę, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział w rekrutacji po stronie administratora oraz uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane mogą być profilowane przy użyciu częściowo lub całkowicie
zautomatyzowanych systemów, w celu selekcji kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego;
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji lub 2 lat w przypadku możliwości wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W zakresie objętym przepisami określającymi wymogi zatrudnienia przetwarzanie jest niezbędne dla celów rekrutacji. W pozostałym zakresie przetrwanie oparte jest na wyrażone zgodzie, która może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości kontynuacji postępowania rekrutacyjnego.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę, podczas której zaproponujemy szczegółowe warunki współpracy.