Aktualności

Dialog, który daje pokój

publikacja / 18-11-2022
banner

Zdanie »Wir vergeben und bitten um Vergebung / Przebaczamy i prosimy o przebaczenie« zmieniło wszystko w relacjach polsko-niemieckich dało szansę na budowanie dialogu – w 57. rocznicę wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich pamiętamy o autorze kard. Kominku i jego dziedzictwie.

W uroczystości udział wzięli Arcybiskup Józef Kupny, Zastępczyni Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu Jana Orlowski, Radni Miejscy – Przewodniczący Sergiusz Kmiecik oraz Bohdan Aniszyczyk, przedstawiciele Obserwatorium Społecznego z prezesem ks. prof. Grzegorzem Sokołowskim, klerycy Metropolitalnego Wyższe Seminarium Duchownego we Wrocławiu oraz pracownicy Centrum Historii Zajezdnia.

Jako pierwszy głos zabrał Metropolita Wrocławski: – Stoimy w miejscu szczególnym miejscu ten pomnik kardynała Kominka przypomina jak ważne jest pojednanie, jak ważny jest pokój. Jaką wartością jest pokój dla wszystkich i dlatego też w tych niespokojnych czasach i teraz, szczególnie kiedy toczy się wojna. Chcemy właśnie o ten pokój na świecie, szczególnie o pokój w Ukrainie się pomodlić.

Profesor Kucharski przedstawił zgromadzonym rys historyczny: W 1965 roku podczas czwartej sesji Soboru Watykańskiego II 20 lat po II wojnie światowej polscy biskupi wystosowali kilkadziesiąt listów zapraszających na milenium chrztu Polski. Wysłano te listy na cały świat. Próbowano zaprosić do tej uroczystości cały świat, ale tylko jeden dokument orędzie do biskupów niemieckich zmienił świat. Ten dokument został napisany w języku niemieckim przez wrocławskiego arcybiskupa Bolesława Kominka. List ten jest bardzo obszerny dokument, ma kilkanaście stron. Przedstawiono w nim 1000 lat relacji polsko-niemieckich. Ale tylko jedno zdanie z tego dokumentu »Wir vergeben und bitten um Vergebung / Przebaczamy i prosimy o przebaczenie« zmieniło wszystko w relacjach polsko-niemieckich dało szansę na budowanie dialogu. Chcemy powiedzieć, że ten dokument to jest element europejskiego dziedzictwa. Podejmujemy zresztą działania, aby zostało to dostrzeżone także poza granicami Polski. Uważamy, że pojednanie polsko-niemieckie, nad którym cały czas trzeba pracować, jest fundamentem dla Zjednoczonej Europy.

Następnie wystąpił ks. prof. Grzegorz Sokołowski, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne, który podczas swojego przemówienia pokreślił jak ważna dla pamięci o historii jest współpraca: – cieszę, że mogę dziś tu być przy tym pomniku. Chciałem podkreślić, że zarówno on jak i trwanie pamięci o kardynale Kominku jest wynikiem współpracy i władz kościelnych i władz samorządowych miasta Wrocławia. Dzięki zaangażowaniu księdza Arcybiskupa, dzięki zaangażowaniu władz miejskich pamięć trwa, rozwija się i podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy. Ten pomnik jest wyrazistym znakiem tej współpracy i zaangażowania władz kościelnych i władz samorządowych. Dzięki tej współpracy kard. Kominek, dalej jest znany a pamięć o nim i jego dziele nie przemija. Profesor Wojciech Kucharski przed chwilą mówił o pojednaniu. To zadanie wzięło się z realizacji soborowej idei dialogu. Kominek był bardzo mocno zaangażowany w sobór watykański II, choć nie uczestniczył we wszystkich sesjach soborowych, żył tym soborem i jednym z haseł soborowy był dialog i myślę, że też Kominek zachęca nas do dialogu. Dzisiaj stojąc tutaj przy jego pomniku, składając kwiaty, modląc się też módlmy się o ten dialog na różnych płaszczyznach i w naszych rodzinach i w społeczności polskiej i międzynarodowej. Bo ten dialog jest potrzebny i on prowadzi do pokoju. Tego uczy nas Kardynał Kominek – podsumował ks. prof. Sokołowski.

Głos zabrała także Jana Orlowski, zastępczyni Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu, która podkreśliła, że jest ważny dla niej moment, że może – stać tu przed pomnikiem człowieka, który miał tyle odwagi, że wyciągnął rękę do wrogów. Do ludzi, którzy zniszczyli Polskę przez II światową wojną.– W dalszej części wypowiedzi podobnie jak przedmówcy podkreślała rolę dialogu – trzeba rozmawiać w naszych rodzinach i między naszymi krajami. Trzeba rozmawiać między politykami.

Na koniec zgromadzenie oddali hołd kardynałowi składając kwiaty. Była też okazja do zrobienia pamiątkowej fotografii.

Galeria
photo

Zgromadzenie podczas uroczystości

1/6

photo

2/6

photo

3/6

photo

Przewodniczący Rady Miasta Wrocławia Sergiusz Kmiecik

4/6

photo

delegacje z kwiatami

5/6

photo

Pracownicy Zajezdni przy pomniku Kardynała Kominka

6/6