Aktualności

Centrum Historii Zajezdnia zacieśnia współpracę z Biblioteką Naukową Uniwersytetu Lwowskiego

publikacja / 13-02-2020
banner

„Wyrażamy wolę długofalowej współpracy i mamy nadzieję, że będzie ona owocna” – mówili zgodnie dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, oraz dr Vasyl Kmet, dyrektor Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki.

Dyrektorzy obu placówek 11 lutego 2020 r. spotkali się we Lwowie, by podpisać list intencyjny, będący deklaracją współpracy. Jej pierwsze efekty będzie można poznać już na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Współpraca Centrum Historii Zajezdnia z Biblioteką Naukową rozpoczęła się niemal dokładnie rok temu, wiosną 2019 r., gdy przystąpiono do prac nad wydaniem przewodnika historycznego dotyczącego mordu na polskich uczonych, dokonanego w lipcu 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Jego pomysłodawczyni, Kamilla Jasińska z Centrum Historii Zajezdnia, do współpracy zaprosiła dwóch ukraińskich historyków, Vasyla Kmet'a, dyrektora Biblioteki, oraz Stepana Biłostockiego. W efekcie powstała publikacja, która jest pierwszym wspólnym polsko-ukraińskim głosem w dyskursie dotyczącym zbrodni z 1941 r. W 2019 r. przewodnik został wydany w języku polskim, w tym roku ukaże się poszerzone wydanie polskie oraz jego przekład na język ukraiński i angielski.

Przystępując do prac nad nowym wydaniem przewodnika i mając zamiar wspólnie realizować kolejne projekty, dyrektorzy obu placówek postanowili nawiązać oficjalną długofalową i wielowymiarową współpracę. – Naszym głównym celem jest wypełnianie statutowych obowiązków obu naszych instytucji i w tym zakresie chcemy wspólnie podejmować rozmaite działania przede wszystkim na rzecz badania i propagowania najnowszej historii nie tylko obu naszych miast, ale także i narodów. Temu mają służyć i nasze wspólne publikacje, i wspólne wystawy, i inne projekty, o których rozmawiamy z dyrektorem Kmet'em. Mamy wiele wspólnych przestrzeni badawczych szczególnie w kontekście II wojny światowej oraz powojennej migracji ludności, a także w zakresie dwudziestolecia międzywojennego – mówi Marek Mutor. Vasyl Kmet dodaje: – Zaczęliśmy współpracę nieco przypadkowo od tematu zbrodni na Wzgórzach Wuleckich. To jest temat bardzo trudny i bolesny w kontekście próby zagłady polskiej inteligencji, ale jednocześnie taki, który zbliża do siebie nasze narody, bo jest symbolem m.in. ataku na wartości uniwersalne.

Zamierzeniem Centrum Historii Zajezdnia oraz Biblioteki Naukowej jest przede wszystkim współpraca m.in. przy prowadzeniu wspólnych projektów wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, a także realizacji programów badawczych i publikowaniu ich wyników. Na mocy podpisanego listu intencyjnego obie instytucje mogą także wspólnie aplikować o środki finansowe w dostępnych programach, organizować staże, konkursy, konferencje, szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne itp. Ze względu na tematykę realizowanych projektów duże znaczenie ma także możliwość wzajemnego prowadzenia kwerend w tym umożliwienie dostępu do posiadanych zbiorów i serwisów prowadzonych przez obie instytucje, a także wzajemne udostępnianie sobie zbiorów, w tym szczególnie graficznych, np. zdjęć, grafik, map, skanów dokumentów itp.

Podpisane przez dyrektorów Mutora i Kmet'a porozumienie wpisuje się w trwającą już blisko 20 lat oficjalną współpracę Lwowa i Wrocławia, które od czerwca 2001 r. są miastami partnerskimi.

Przy okazji wizyty we Lwowie dyrektor Mutor odwiedził Muzeum Historii Lwowa, z którym Centrum Historii Zajezdnia współpracuje od października 2018 r. O możliwych formach promocji przygotowywanej publikacji rozmawiał m.in. z przedstawicielami władz miejskich. Poznał także Muzeum Terroru zlokalizowane na terenie dawnego getta we Lwowie, a także wziął udział w 94. Spotkaniu Ossolińskim, którego gościem był ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

KOŻ

Galeria
photo

Spotkanie z szefową departamentu turystyki Lwowa, Natalią Bundą.

1/10

photo

Wizyta w Muzeum Terroru

2/10

photo

Wizyta w Muzeum Terroru

3/10

photo

Wizyta w Muzeum Terroru

4/10

photo

Wizyta w Muzeum Terroru, spotkanie z Dyrektor - Olhą Honchar

5/10

photo

Dyrektor Muzeum Terroru - Olha Honchar

6/10

photo

Wizyta w Muzeum Terroru

7/10

photo

Spotkanie w Bibliotece Stefanyka

8/10

photo

Dr Marek Mutor z dr Vasylem Kmetem, dyrektor Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Państwowego

9/10

photo

Dr Matek Mutor z ks. prof. Franciszkiem Longchamps dr Berier

10/10