Aktualności

Centrum Historii Zajezdnia nawiązało długofalową współpracę z Towarzystwem Miłośników Wrocławia

publikacja / 24-09-2021
banner

„Jesteśmy przekonani, że połączenie sił i zjednoczenie wysiłków Towarzystwa Miłośników Wrocławia oraz Centrum Historii Zajezdnia pozostawi trwały ślad w postaci efektów licznych projektów i działań, które wspólnie będziemy realizować dla dobra Wrocławia i jego mieszkańców” – mówili zgodnie Andrzej Jerie, wicedyrektor CHZ, oraz Zbigniew Magdziarz, prezes TMW. W ramach uroczystości jubileuszowych 65-lecia TMW, które w Starym Ratuszu odbyły się 23 września 2021 roku, przedstawiciele obu instytucji podpisali deklarację długofalowej i wszechstronnej współpracy.


Zbigniew Magdziarz i Andrzej Jerie podczas podpisania deklaracji współpracy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Wrocławia a Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławskim Ratuszu

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Wrocławia a Centrum Historii Zajezdnia. Po lewej Zbigniew Magdziarz, po prawej Andrzej Jerie. Stary Ratusz, 23 września 2021 roku. Fot. Paweł Skrzywanek / Centrum Historii Zajezdnia.


Powstałe we wrześniu 1956 roku Towarzystwo Miłośników Wrocławia w roku 2021 świętuje jubileusz 65-lecia istnienia i aktywnej działalności na rzecz Wrocławia i jego mieszkańców. „Centrum Historii Zajezdnia skończyło właśnie 5 lat. Prowadzący je Ośrodek »Pamięć i Przyszłość« w przyszłym roku świętować będzie 15-lecie istnienia. W stosunku do Towarzystwa Miłośników Wrocławia czujemy się jak młodszy kuzyn, a nawet jak wnuk” – mówił wicedyrektor Andrzej Jerie, dodając, że obszary działalności obu instytucji są w wielu aspektach zbieżne, a ponadto przyświeca im ten sam cel: dbałość o zachowanie historycznego i kulturowego dorobku Wrocławia oraz jego szeroko rozumiana popularyzacja.

Mając na uwadze dotychczasową działalność, a także plany realizacji kolejnych wspólnych projektów Centrum Historii Zajezdnia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia postanowiły nawiązać długofalową współpracę, której potwierdzeniem jest podpisana 23 września – w dniu święta Towarzystwa Miłośników Wrocławia – deklaracja współpracy.

Zgodnie z jej postanowieniami zamierzeniem obu stron jest współpraca w zakresie realizacji różnych projektów w tym wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w sferze edukacji regionalnej, oraz upamiętniania powojennej historii Wrocławia. Do szczególnego zakresu działania stron należeć będzie m.in. zabezpieczanie spuścizny oraz utrwalanie pamięci o osobach zasłużonych dla Wrocławia, a także szeroko rozumiana popularyzacja obejmująca m.in. współorganizowanie konkursów tematycznych, konferencji, szkoleń i warsztatów na temat historii Wrocławia.

„Można powiedzieć, że to się już właściwie dzieje, bo przecież kilka inicjatyw zrealizowaliśmy wspólnie, jak choćby najnowszy »Kalendarz Wrocławski«. Cieszę się, że taka instytucja jak Centrum Historii Zajezdnia doceniła naszą wieloletnią pracę i chce nas wesprzeć w naszych dalszych działaniach. Dla nas wszystkich najważniejszy jest Wrocław, dlatego jestem przekonany, że połączenie sił przyniesie dobre owoce” – podsumował prezes Zbigniew Magdziarz.

Więcej o historii i działalności Towarzystwa Miłośników Wrocławia można przeczytać w artykule z cyklu #WrocławskieHistorie z 23 września: Dawno, dawno temu…, czyli o początkach Towarzystwa Miłośników Wrocławia.


KJ