Pełnoletni 1918/2018

photo

Czy wiesz, jak wyglądała sytuacja 18-letnich Polaków w 1918 r.?

Wspólnie stwórzmy mapę pełnoletnich!


Dziś kwestia niepodległości wydaje się być oczywista i niezagrożona. Kolejne pokolenia młodych ludzi mogą brać czynny udział w rozwoju swojego kraju. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości podjęliśmy próbę pobudzenia wyobraźni dzisiejszej młodzieży poprzez odnalezienie swojego równolatka sprzed stu lat. Projekt „Pełnoletni 1918/2018” zakłada zbudowanie międzypokoleniowej więzi pomiędzy osobami, które dziś osiągają pełnoletność oraz tymi, którzy urodzili się w roku 1900 i w dorosłość wchodzili wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Młodzież angażując się w poszukiwania źródłowe i tworzenie historycznych, cyfrowych portretów osób urodzonych 100 lat wcześniej zyskała okazję do bliższego poznania realiów poprzedniej epoki.

Projekt zrealizowany w ramach „Niepodległa 2018” pozwoli zainteresować młodzież stuleciem polskiej historii, widzianej przez pryzmat osób, które urodziły się pod zaborami i doświadczenie odzyskanej niepodległości odbierały jako ich równolatkowie. Pozwoli również na wzbudzenie refleksji wśród młodzieży i lokalnych społeczności, które zaangażują się w poszukiwania i dokumentowanie biografii osób urodzonych w 1900 roku, na temat znaczenia niepodległości i wolności państwa i narodu.