Wolontariat

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

U początków Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” prowadzącego Centrum Historii Zajezdnia były zbierane relacje Świadków Historii oraz pamiątki Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska. Do najważniejszych celów naszego Wolontariatu należy towarzyszenie Seniorom i Świadkom Historii oraz wymiana międzypokoleniowa zgodnie z ideą Ośrodka zawartą w nazwie „Pamięć i Przyszłość”!
Zapraszamy Państwa: Seniorów, Świadków Historii oraz wszystkich, młodych i starszych, do bycia częścią Wolontariatu Zajezdni. Miejsce jest tu dla każdego!

DZIĘKI WOLONTARIUSZOM...

… będziemy mogli wypełniać misję Ośrodka jeszcze pełniej, z jeszcze większą pasją, docierając do jeszcze większej liczby Świadków Historii i odbiorców. Zapraszamy wolontariuszy do budowania naszej wizji we współczesnym Wrocławiu, a to w celu zaszczepienia pasji do najnowszej historii naszego miasta i regionu. Bo to, jak wierzymy, skutecznie buduje naszą wspólną tożsamość i przyszłość.

WOLONTARIAT ODBYWA SIĘ...

przede wszystkim w naszych działach, w ramach których wolontariusz kształci się w swoim fachu i pomaga nam w zadaniach: Dział BadawczyCentrum DokumentacyjneDział Organizacji ProjektówDział Komunikacji oraz Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia. Jest to wolontariat długofalowy, gdzie przez kilka bądź więcej godzin w miesiącu wolontariusz uczestniczy w tworzeniu i prowadzeniu projektów. To wolontariusz sam określa i się zobowiązuje do siatki godzin zaangażowania.
Ponadto potrzebujemy wolontariuszy na nasze różne wydarzenia promocyjne, edukacyjne, wystawiennicze czy inne projekty.
Więcej informacji uzyskasz na spotkaniu indywidualnym bądź organizacyjnym.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Każdy dział ma swoje projekty i zadania wynikające z jego charakterystyki i specjalnych celów, do których wypełnienia został utworzony. Wolontariusze są zaproszeni do wspierania pracowników Ośrodka w tych pracach, gdyż dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest dotarcie do jeszcze większej liczby Świadków Historii, zebranie i opracowanie pamiątek i świadectw, przygotowanie eventów. Te działania mają za zadanie zwielokrotnić oddziaływanie naszego Ośrodka na jeszcze większą liczbę odbiorców. Zapraszamy do udziału w naszej misji badania i propagowania wiedzy o najnowszej historii Worcławia i całego Regionu.

Wolontariusze będą mogli być skierowani po odpowiednim przeszkoleniu i zgodnie z predyspozycjami do pomocy w zadaniach działów:

Dział Badawczy

 • opracowywanie (merytoryczne  i cyfrowe)  relacji  biograficznych (oral  history), zgodnie z metodologią przyjętą przez Ośrodek;
 • nagrywanie relacji biograficznych (oral history) zgodnie z metodologią przyjętą przez Ośrodek;
 • praca przy projektach naukowych i dokumentacyjnych, konferencjach i spotkaniach naukowych.

Centrum Dokumentacyjne

 • opracowywanie (merytoryczne  i cyfrowe)  relacji  biograficznych (oral  history)
 • porządkowanie zbiorów akcesyjnych;
 • praca w zakresie gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów Ośrodka;
 • praca w zakresie obsługi systemu Mona 3-W służącego do ewidencji i opracowywania zbiorów;
 • prowadzenie kwerend na potrzeby prawidłowego opracowania zbiorów oraz ich udostępniania;
 • bieżące monitorowanie parametrów mikroklimatu powietrza w magazynach archiwalnych i na wystawie w Centrum Historii Zajezdnia.

Dział Komunikacji

 • udział w działaniach promocyjnych Ośrodka;
 • redagowanie i publikowanie materiałów informacyjnych o Ośrodku w Internecie, mediach społecznościowych;
 • udział w tworzeniu i realizacji kampanii promocyjnych projektów i imprez realizowanych przez instytucję.

Dział Organizacji Projektów

 • praca przy projektach wystawienniczych, edukacyjnych, kulturalnych;
 • współpraca przy prowadzeniu lekcji muzealnych;
 • redagowanie treści materiałów poligraficznych towarzyszących projektom;
 • redagowanie pism i innych materiałów związanych z projektami;
 • dystrybucja materiałów promocyjnych;
 • pozyskiwanie zasobów do organizacji projektów edukacyjnych.

Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia

 • bieżący nadzór nad ruchem zwiedzających, w szczególności obejmujący kontrolę liczby osób zwiedzających wystawę;
 • obsługa ruchu zwiedzających;
 • czyszczenie oraz konserwacja wskazanych przez przełożonych powierzchni lub elementów wystawy;
 • obsługa organizacyjna wystawy głównej „Wrocław 1945–2016” oraz innych wystaw i projektów wskazanych przez Kierownika Działu;
 • obsługa ruchu turystycznego podczas organizowanych przedsięwzięć;
 • interakcja ze zwiedzającymi;
 • dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających.

Poza tym wolontariuszy czeka:

 • współpraca z instytucjonalnymi partnerami Ośrodka;
 • współpraca z innymi Działami Ośrodka.

Wolontariusze oprócz typowej współpracy w działach uczestniczą w projektach (najbliższych wydarzeń proszę szukać w Aktualnościach):

 • Spotkania „Świadkowie Historii opowiadają Wrocław”;
 • Upamiętnienie grobów przedwojennej Polonii Wrocławskiej;
 • Opieka nad grobem śp. Kazimierza Michalczyka.
identyfikator

Kontakt:
mail: wolontariat@zajezdnia.org
tel.: 
(71) 715-96-95

X