informacje

O Programie

Program, w którym w drodze konkursu powołujemy do życia pomysły mieszkańców Wrocławia. Projekty mogą pochodzić ze wszystkich obszarów historii, sztuki, animacji, edukacji kulturalnej, a także mogą mieć charakter społeczny. Tematem przewodnim drugiej edycji jest: POLSKA TO…

Głównym celem Programu jest współtworzenie programu Centrum Historii Zajezdnia wraz z mieszkańcami Wrocławia przez ich aktywny udział.

Wszystkie projekty będą realizowane na terenie Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław.

  1. W programie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, nieformalne grupy, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe.
  2. Zgłoś swój pomysł wraz z budżetem.
  3. Pomysły można składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz udostępniony w dniach 3.09 – 17.09.2018 na stronie internetowej.
  4. Jeden pomysłodawca może złożyć jeden projekt.
  5. Spośród nadesłanych drogą elektroniczną pomysłów wybierzemy i zrealizujemy 3 najlepsze.
  • Maksymalna kwota na realizację pomysłu to 5 000 zł brutto.

Zwycięskie projekty wyłoni Jury w składzie:

dr Andrzej Jeriedr Andrzej JerieCentrum Historii Zajezdnia - przewodniczący

Doktoryzował się na Wydziale Nauk o Komunikacji Społecznej UPS w Rzymie. Był wykładowcą Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Autor krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Producent „Bitwy wrocławskiej”. Wicedyrektor wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Karolina MarciniakKarolina Marciniak(Centrum Historii Zajezdnia) – sekretarz

Absolwentka Komunikacji Wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim, Zarządzania w Kulturze na wydziale Kulturoznawstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i Wrocławskiego Studium Kształcenia Animatorów Kultury. Była producentem projektów performatywnych w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Kreatorka przestrzeni, wizerunku instytucji i animatorka działań kulturalnych.

Przemysław Góral(Centrum Historii Zajezdnia)

Z wykształcenia i zamiłowania historyk głównie zajmujący się pierwszą połową XX wieku  w Europie. Od 2015 roku związany z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”. Obecnie pracuje w Dziale Organizacji Projektów. Zaangażowany w realizację wystaw oraz licznych projektów z dziedziny kultury.

Martyna GachMartyna Gach

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Współtwórczyni oraz wieloletnia koordynatorka Programu mikroGRANTY ESK 2016, programu współorganizacji projektów z mieszkańcami Wrocławia ze wszystkich dziedzin sztuki, animacji i edukacji kulturalnej, aktywizacji społecznej. Obecnie współpracuje z wrocławskimi instytucjami kultury w zakresie promocji i komunikacji wydarzeń i projektów. Jest inicjatorką i koordynatorką wielu społecznych projektów lokalnych. Pomysłodawczyni projektu "Od matki" realizowanego w ramach programu "Pomysłowi" w Centrum Historii "Zajezdnia". Działania feministyczne i rowerowe trzyma blisko serca.

Aktualności

X