informacje

O Programie

Program, w którym w drodze konkursu powołujemy do życia pomysły mieszkańców Wrocławia. Projekty mogą pochodzić ze wszystkich obszarów historii, sztuki, animacji, edukacji kulturalnej, a także mogą mieć charakter społeczny. Tematem przewodnim trzeciej edycji jest: POLSKA TO…

Głównym celem Programu jest współtworzenie programu Centrum Historii Zajezdnia wraz z mieszkańcami Wrocławia przez ich aktywny udział.

Wszystkie projekty będą realizowane na terenie Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław.

  1. W programie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, nieformalne grupy, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe.
  2. Zgłoś swój pomysł wraz z budżetem.
  3. Pomysły można składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz udostępniony w dniach 3.09 – 17.09.2018 na stronie internetowej.
  4. Jeden pomysłodawca może złożyć jeden projekt.
  5. Spośród nadesłanych drogą elektroniczną pomysłów wybierzemy i zrealizujemy 3 najlepsze.
  • Maksymalna kwota na realizację pomysłu to 5 000 zł brutto.

Aktualności

X