informacje

O Programie

Program, w którym w drodze konkursu powołujemy do życia pomysły mieszkańców Wrocławia. Projekty mogą pochodzić ze wszystkich obszarów historii, sztuki, animacji, edukacji kulturalnej, a także mogą mieć charakter społeczny. Tematem przewodnim drugiej edycji jest:  PRZYWIEZIONE W WALIZCE.

Głównym celem Programu jest współtworzenie programu Centrum Historii Zajezdnia wraz z mieszkańcami Wrocławia przez ich aktywny udział.

Wszystkie projekty będą realizowane na terenie Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław.

  1. W programie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, nieformalne grupy, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe.
  2. Zgłoś swój pomysł wraz z budżetem.
  3. Pomysły można składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz udostępniony w dniach 14.02 – 28.02.2018 na stronie internetowej.
  4. Jeden pomysłodawca może złożyć jeden projekt.
  5. Spośród nadesłanych drogą elektroniczną pomysłów wybierzemy i zrealizujemy 3 najlepsze.
  • Maksymalna kwota na realizację pomysłu to 5 000 zł brutto.

Zwycięskie projekty wyłoni Jury w składzie:

dr Andrzej Jeriedr Andrzej JerieCentrum Historii Zajezdnia - przewodniczący

Doktoryzował się na Wydziale Nauk o Komunikacji Społecznej UPS w Rzymie. Był wykładowcą Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Autor krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Producent „Bitwy wrocławskiej”. Wicedyrektor wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Karolina MarciniakKarolina Marciniak(Centrum Historii Zajezdnia) – sekretarz

Absolwentka Komunikacji Wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim, Zarządzania w Kulturze na wydziale Kulturoznawstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i Wrocławskiego Studium Kształcenia Animatorów Kultury. Była producentem projektów performatywnych w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Kreatorka przestrzeni, wizerunku instytucji i animatorka działań kulturalnych.

Aleksandra SrokaAleksandra Sroka(Centrum Historii Zajezdnia)

Absolwentka historii oraz Podyplomowych Studiów Wydawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” związana od początku istnienia instytucji, obecnie kieruje Działem Organizacji Projektów. Zaangażowana w realizację licznych wystaw (w tym wystawy głównej w Centrum Historii Zajezdnia), projektów edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych. W 2017 r. otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Maria SadowskaMaria Sadowska

Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologię na wrocławskim oddziale SWPS. Od lat pracuje jako pedagog, instruktor teatralny oraz reżyser spektakli ulicznych. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz z osobami wykluczonymi społecznie. W 2016 roku pełniła rolę asystentki reżysera Kwartetu Flow - największych spektakli plenerowych  w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Od kilku lat jako instruktor współpracuje z Brave KIds Festival zarówno w Polsce jak i zagranicą. Laureatka pierwszej edycji programu POMYSŁOWI.

Ewa Molenda-PileckaEwa Molenda-Pilecka

Absolwentka wrocławskiego kulturoznawstwa i wieloletnia jego pracownica. Teoretyk kultury i teatrolog. Wychowanka i asystentka prof. Kazimierza Brauna. W latach 1989-90 kierownik Działu Naukowo-Oświatowego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Posiada umiejętność analizy problemów kultury współczesnej oraz teorii i historii teatru. W latach 1990-2017 nauczycielka w Studium Animatorów Kultury, wykładowca wiedzy o teatrzewiedzy o kulturze komunikacji społecznej. 

Aktualności

X