Ośrodek

Zespół

Kim jesteśmy?

Historia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” to opowieść o pasji, zaangażowaniu i determinacji. Zaczyna się w 2007 roku kiedy został powołany do życia jako państwowa instytucja kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Od początku 2009 roku Ośrodek funkcjonował jako instytucja samorządowa miasta Wrocławia. 21 marca 2016 roku umowę ws. współprowadzenia wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Aby ocalić ważne momenty doświadczenia historycznego od temtego czasu wysłuchujemy i spisujemy opowieści ludzi, którzy ponad 60 lat temu przybyli do zachodniej Polski i zapoczątkowali nową tożsamość tych ziem. Te niecodzienne i niezwykle cenne relacje stają się podstawą do atrakcyjnego, zgodnego z prawdą historyczną opowiadania historii najnowszej.

Takie są początki Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – miejsca, w którym dokumentowana i popularyzowana jest wiedza o powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

Jak to robimy?

Nasze projekty nie mają nic wspólnego ze skostniałym muzeum, w którym niczego nie można dotknąć. Nasz przepis na spotkanie z historią jest bardzo prosty – pokazujemy historię w żywy, fascynujący i budzący emocje sposób, nie zapominając przy tym o poszanowaniu wartości i idei, które od początku towarzyszyły założycielom Ośrodka.
Nasz zespół to młodzi, dynamiczni ludzie, którzy ciągle mają nowe pomysły. Chcemy zarażać innych pasją do unikatowej historii Dolnego Śląska. Poprzez podejmowanie wielu działań – nietypowe wystawy, wciągające akcje edukacyjne czy ciekawe wydawnictwa, docieramy do odbiorcy w sposób niekonwencjonalny i sprawiamy, ze wydarzenia z przeszłości przestają być ponure i zasnute mgłą podręcznikowej nudy.

Po co to robimy?

Jesteśmy ważnym głosem w sprawach dotyczących historii naszego regionu. Poprzez  upowszechnianie tego  dorobku chcemy pobudzić mieszkańców do refleksji i dać im szansę poznania, zrozumienia i polubienia minionych 6 dekad.
My po prostu nie potrafimy żyć bez historii!

Przekonaj się sam, że tak opowiedzianą historią można się zarazić!

Idea

W przekonaniu, że wartości historyczne i kulturowe stworzone przez Polaków na ziemiach zachodnich po okresie wielkich cierpień i zniszczeń II wojny światowej miały ogromne znaczenie w historii Polski, kontynuowały najlepsze tradycje Rzeczpospolitej i wywarły istotny wpływ na przezwyciężenie podziału Europy….

Z wiarą, że wartości te wciąż mają aktualną moc i znaczenie edukacyjne w zbliżeniu się narodów Europy i kształtowaniu sprawiedliwego ładu międzynarodowego…

….tworzy się Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” został powołany do życia jako państwowa instytucja kultury w marcu 2007 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Od 2009  do 2016 roku Ośrodek funkcjonował jako instytucja samorządowa miasta Wrocławia. 21 marca 2016 r. minister kultury prof. Piotr Gliński i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podpisali umowę ws. współorganizacji Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Cele i zadania Ośrodka

Cele ośrodka:

1.    dokumentowanie oraz upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego stworzonego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej;
2.    dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej dyktatury;
3.    popularyzacja – wśród mieszkańców miasta a także w Polsce i za granicą – wiedzy o powojennej historii Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego;
4.    przygotowanie projektu stałej ekspozycji, ukazującej miejsce i znaczenie najnowszej historii Wrocławia w dziejach Polski i Europy;
5.    prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej będącej fundamentem sprawiedliwego ładu międzynarodowego i pokojowych stosunków między narodami;

Ośrodek realizuje określone cele i zadania w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych oraz rozwojowych;
 2. zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego;
 3. animowanie refleksji i debaty publicznej;
 4. działanie na rzecz współpracy między narodami Europy opartej na prawdzie historycznej i bliskości kulturowej;
 5. budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych;
 6. prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych;
 7. opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników;
 8. prowadzenie działalności wydawniczej;
 9. nawiązywanie współpracy z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu realizacji wspólnych projektów;
 10. prowadzenie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu;
 11. pozyskiwanie środków finansowych na cele działalności statutowej z funduszy publicznych, prywatnych oraz środków europejskich.

Organizacja i zarządzanie

Organem zarządzającym Ośrodka jest Dyrektor, a organem doradczym i opiniodawczym Rada Programowa.

W skład Rady Programowej Ośrodka wchodzą:

 1. Ákosz Engelmayer – pierwszy ambasador Węgier w Polsce po 1989 r.
 2. dr Stanisław Gebhardt – prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego.
 3. dr Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
 4. dr Padraic Kenney – dyrektor Polish Studies Center na Uniwersytecie Indiana.
 5. prof. Grzegorz Strauchold – historyk Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. prof. Włodzimierz Suleja – dyrektor Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2013.
 7. prof. Jakub Tyszkiewicz – historyk Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Krzysztof Turkowski – jeden z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu.
 9. dr Paweł Ukielski – zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
 10. prof. dr hab. Joanna Wojdon – historyk Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. prof. dr hab. Klaus Ziemer – politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przewodniczącym Rady Programowej jest: dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski.

Dyrektorem Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” jest: Marek Mutor

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

ul. Grabiszyńska 184,
53-235 Wrocław

tel. 71 715 96 00
tel.
 663 901 767

e-mail: sekretariat@zajezdnia.org

Ośrodek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 

Dyrektor

Marek Mutor
pokój: 205
.
telefon.png  Telefon: 71 715 96 00
mail.png  E-mail: biuro[at]zajezdnia.org

Samodzielne stanowiska

Juliusz Woźny
pokój: 003
Rzecznik Prasowy
telefon.png  Telefon: 71 715 96 45
.
mobile.png  Telefon komórkowy: 663 901 774
.
mail.png  E-mail: juliusz.wozny[at]zajezdnia.org

.

Informacje prasowe

Informacji prasowych w imieniu Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” udziela rzecznik prasowy Juliusz Woźny (telefon: 71 715 96 45, telefon komórkowy: 663 901 774, juliusz.wozny@zajezdnia.org)

Zachęcamy do bezpłatnego wykorzystywania umieszczonych materiałów, po uprzedniej akceptacji z naszej strony na ich wykorzystanie.

Oprócz pełnej gamy logotypów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz realizowanych projektów, w biurze prasowym znajdą Państwo bogate archiwum zdjęć fotograficznych stanowiące doskonałą ilustrację naszych działań.

Wszystkie materiały przygotowane są w najwyższej jakości, co czyni je idealne do publikowania w mediach rożnego typu.

Logotypy

Poniżej zamieszczone są logotypy Ośrodka oraz programów prowadzonych przez Ośrodek. Przy umiejscawianiu logotypów prosimy zapoznać się z Księgą znaków.

Materiały promocyjne

Prośbę o materiały promocyjne prosimy kierować na adres:

biuro@zajezdnia.org

wraz z podaniem motywacji, gdzie materiały byłyby wykorzystywane oraz jakich materiałów oczekuje się.

Zdjęcia do wykorzystania

Prośbę o zgodę na wykorzystanie zdjęć prosimy kierować do: Andrzeja Jerie, andrzej.jerie@zajezdnia.org z podaniem motywacji, linku do zdjęcia oraz ewentualnych wymaganiach technicznych.

Zdjęcia wykorzystywać można wyłącznie w kontekście opisu imprez, działalności, programów, projektów Ośrodka. Opublikowanie samego zdjęcia bez jakiegokolwiek opisu (w artykule, w nagłówku, podpisie zdjęcia) jest równoważne ze złamaniem prawa do bezpłatnego wykorzystywania zdjęcia.

Dodatkowo przy każdorazowym wykorzystaniu zdjęć należy podać źródło i autora w postaci: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”/fot. autor.

Wypożyczamy dekoracje do filmów, przedstawień, imprez.
W naszym asortymencie są m.in.:

 • 8 wagonów kolejowych towarowych, dwuosiowych typu 401K. Wagony zagrały m.in. w filmie „80 milionów”,
 • lada chłodnicza, saturator, telewizory, syfony, termosy, wyposażenie baru z lat 80.,
 • wyposażenie mieszkania z lat 80.,
 • krzesła kinowe, łączone w rzędy po 6 siedzisk,
 • wiele innych przedmiotów.

Dysponujemy sprzętem nagłośnieniowym i audiowizualnym. Sprzęt do nagłaśniania wystaw, spotkań czy konferencji składający się z:

 • mikser Yamaha EMX5014C,
 • głośniki Pro-Line PLP-312 (2 szt.),
 • mikrofony bezprzewodowe SHURE SM58 (2szt.) w zestawie z nadajnikami SHURE PGX (4 szt.),
 • telewizory plazmowe Panasonic 37” i 42”,
 • prezentery typu Info-kiosk z matrycami dotykowymi.

Świadczymy usługi skanowania, reprografii, kwerendy, produkcji wystaw plenerowych.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Zastrzegamy, że wypożyczenie dekoracji i wyposażenia jest możliwe tylko, jeśli nie jest on zaangażowany przy realizacji aktualnych wystaw i imprez Ośrodka.

treść ogłoszenia w formacie pdf 

Dział Ogólny

Grzegorz Makuch
pokój: 202
Kierownik Działu Ogólnego
telefon.png  Telefon: 71 715 96 99
.
mail.png  E-mail: grzegorz.makuch[at]zajezdnia.org
.
.
Agata Szeszuła
pokój: 202
Starszy specjalista ds. organizacyjnych i analiz
telefon.png  Telefon: 71 715 96 93
.
mobile.png  Telefon komórkowy: 731 963 110
.
mail.png  E-mail: agata.szeszula[at]zajezdnia.org
.
.
Anna Żukow
pokój: 202
Starszy specjalista ds. analiz i raportowania
telefon.png  Telefon: 71 715 96 94
.
mail.png  E-mail: anna.zukow[at]zajezdnia.org
.
.
Sławomir Bienias
pokój: 202
Specjalista ds. organizacyjnych i obsługi informatycznej
telefon.png  Telefon: 71 715 96 96
.
mail.png  E-mail: slawomir.bienias[at]zajezdnia.org
.
.
Barbara Kowalska 
pokój: 204
Specjalista w Dziale Ogólnym
telefon.png  Telefon: 71 715 96 92
.
mail.png  E-mail: barbara.kowalska[at]zajezdnia.org
.
.

Sekretariat

Barbara Jarlaczyk 
pokój: 204
Specjalista w Biurze Dyrektora
telefon.png  Telefon: 71 715 96 97
.
mobile.png  Telefon komórkowy: 663 901 767
.
mail.png  E-mail: barbara.jarlaczyk[at]zajezdnia.org
.
.

Dział Współpracy Zewnętrznej

Robert Jakóbczyński
pokój: 303
Kierownik Działu Współpracy Zewnętrznej
telefon.png  Telefon: 71 715 96 46
.
mail.png  E-mail: robert.jakobczynski[at]zajezdnia.org
.
.
Karolina Marciniak
pokój: 303
Starsza Specjalistka ds. współpracy zewnętrznej
telefon.png  Telefon: 71 715 96 48
.
mail.png  E-mail: karolina.marciniak[at]zajezdnia.org
.
.
Patryk Prokop
pokój: 303
Starszy Specjalista ds. współpracy zewnętrznej
telefon.png  Telefon: 71 715 96 49
.
mail.png  E-mail: patryk.prokop[at]zajezdnia.org
.
.
dr Marek Kosendiak
pokój: 303
Specjalista ds. Centrum Wolontariatu i Programów Społecznych
telefon.png  Telefon: 71 715 96 47
.
mail.png  E-mail: marek.kosendiak[at]zajezdnia.org
.
.
dr Wojciech Kucharski
pokój: 206
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
telefon.png  Telefon: 71 715 96 41
Redaktor Naczelny WRHM
mail.png  E-mail: wojciech.kucharski[at]zajezdnia.org
.
.

Samodzielne stanowisko

Marcin Musiał
pokój: 010
Sekretarz Sieci Ziem Zachodnich i Północnych
telefon.png  Telefon: 71 715 96 23
.
mail.png  E-mail: marcin.musial[at]zajezdnia.org
.
.

Dział Badawczy

dr Katarzyna Bock-Matuszyk
pokój: 010
Kierownik Działu Badawczego
telefon.png  Telefon: 71 715 96 21
.
mobile.png  Telefon komórkowy: 731 933 443
.
mail.png  E-mail: katarzyna.matuszyk[at]zajezdnia.org
.
.
Ewa Maj
pokój: 010
Specjalista w Dziale Badawczym
telefon.png  Telefon: 71 715 96 22
.
mail.png  E-mail: ewa.maj[at]zajezdnia.org
.
.
dr Aleksandra Paprot–Wielopolska 
pokój: 010
Specjalista w Dziale Badawczym
telefon.png  Telefon: 71 715 96 22
.
mail.png  E-mail: aleksandra.paprot-wielopolska[at]zajezdnia.org
.
.
Piotr Zubowski
pokój: 010
Specjalista w Dziale Badawczym
telefon.png  Telefon: 71 715 96 23
.
mail.png  E-mail: piotr.zubowski[at]zajezdnia.org
.
.

Centrum Dokumentacyjne

Dariusz Misiejuk
pokój: 011
Kierownik Centrum Dokumentacyjnego
telefon.png  Telefon: 71 715 96 11
.
mail.png  E-mail: dariusz.misiejuk[at]zajezdnia.org
.
.
Jan Zagwojski
pokój: 011
Starszy Dokumentalista
telefon.png  Telefon: 71 715 96 13
.
mail.png  E-mail: jan.zagwojski[at]zajezdnia.org
.
.
Ewa Bydałek
pokój: 011
Dokumentalista
telefon.png  Telefon: 71 715 96 15
.
mail.png  E-mail: ewa.bydalek[at]zajezdnia.org
.
.
Olga Kolany
pokój: 011
Dokumentalista
telefon.png  Telefon: 71 715 96 16
.
mail.png  E-mail: olga.kolany[at]zajezdnia.org
.
.
Aleksandra Pytel
pokój: 011
Dokumentalista
telefon.png  Telefon: 71 715 96 12
.
mail.png  E-mail: aleksandra.pytel[at]zajezdnia.org
.
.
Jeremiasz Urban
pokój: 011
Dokumentalista
telefon.png  Telefon: 71 715 96 14
.
mail.png  E-mail: jeremiasz.urban[at]zajezdnia.org
.
.
Michał Piechel
.
Dokumentalista
mail.png  E-mail: michal.piechel[at]zajezdnia.org
.
.
dr Andrzej Jerie
pokój: 206
Zastępca Dyrektora ds. programowych
telefon.png  Telefon: 71 715 96 43
.
mail.png  E-mail: andrzej.jerie[at]zajezdnia.org
.
.

Dział Organizacji Projektów

Aleksandra Sroka
pokój: 207
Kierownik Działu Organizacji Projektów
telefon.png  Telefon: 71 715 96 66
.
mail.png  E-mail: aleksandra.sroka[at]zajezdnia.org
.
.
Marta Kowalska-Fic
 – urlop
Z-ca kierownika Działu Organizacji Projektów
mail.png  E-mail: marta.kowalska-fic[at]zajezdnia.org
.
.
Joanna Kacprzak
pokój: 207
Starszy specjalista ds. organizacji projektów
telefon.png  Telefon: 71 715 96 64
.
mail.png  E-mail: joanna.kacprzak[at]zajezdnia.org
.
.
Przemysław Góral
pokój: 207
Specjalista ds. organizacji projektów
telefon.png  Telefon: 71 715 96 67
.
mail.png  E-mail: przemyslaw.goral[at]zajezdnia.org
.
.
Karolina Grzyb
pokój: 207
Specjalista ds. organizacji projektów
telefon.png  Telefon: 71 715 96 63
.
mail.png  E-mail: karolina.grzyb[at]zajezdnia.org
.
.
Piotr Jagiełło-Szostak
pokój: 207
Specjalista ds. organizacji projektów
telefon.png  Telefon: 71 715 96 62
.
mail.png  E-mail: piotr.jagiello-szostak[at]zajezdnia.org
.
.
Piotr Małolepszy
pokój: 207
Specjalista ds. organizacji projektów
telefon.png  Telefon: 71 715 96 68
.
mail.png  E-mail: piotr.malolepszy[at]zajezdnia.org
.
.
Aleksandra Surlej
pokój: 207
Specjalista ds. organizacji projektów
telefon.png  Telefon: 71 715 96 65
.
mail.png  E-mail: aleksandra.surlej[at]zajezdnia.org
.
.

 

Dział Komunikacji

Anna Jędrzejczak
pokój: 402
Kierownik Działu Komunikacji
telefon.png  Telefon: 71 715 96 51
.
mail.png  E-mail: anna.jedrzejczak[at]zajezdnia.org
.
.
Paweł Biskupski
pokój: 402
Starszy Specjalista ds. promocji
telefon.png  Telefon: 71 715 96 52
.
mail.png  E-mail: pawel.biskupski[at]zajezdnia.org
.
.
Jan Garnecki
pokój: 402
Specjalista ds. komunikacji
telefon.png  Telefon: 71 715 96 53
.
mail.png  E-mail: jan.garnecki[at]zajezdnia.org
.
.
Katarzyna Krzaczek
pokój: 402
Specjalista ds. komunikacji
telefon.png  Telefon: 71 715 96 54
.
mail.png  E-mail: katarzyna.krzaczek[at]zajezdnia.org
.
.
Krzysztof Ociesa–Żyła
pokój: 402
Specjalista ds. komunikacji
telefon.png  Telefon: 71 715 96 56
.
mail.png  E-mail: krzysztof.zyla[at]zajezdnia.org
.
.

Marcin Bradke
.
Specjalista ds. dokumentacji filmowej
mail.png  E-mail: marcin.bradke[at]zajezdnia.org
.
.

 

Redakcja

dr Katarzyna Uczkiewicz
pokój: 002
Redaktor naczelna kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”
telefon.png  Telefon: 71 715 96 55
oraz Wrocławskiego Rocznika Samorządowego
mail.png  E-mail: katarzyna.uczkiewicz[at]zajezdnia.org
.
.
Łukasz Medeksza
pokój: 002
Specjalista – Redaktor
telefon.png  Telefon: 71 715 96 58
.
mail.png  E-mail: lukasz.medeksza[at]zajezdnia.org
.
.
Grzegorz Majcher
pokój: 103
Zastępca Dyrektora ds. Administracji
telefon.png  Telefon: 71 715 96 42
.
mobile.png  Telefon komórkowy: 663 901 768
.
mail.png  E-mail: grzegorz.majcher[at]zajezdnia.org
.
.

Dział Administracji

Grzegorz Chaba
pokój: 302
Kierownik Działu Administracji
telefon.png  Telefon: 71 715 96 79
.
mail.png  E-mail: grzegorz.chaba[at]zajezdnia.org

.
.
.
.
Anna Światowska
pokój: 302
Specjalista ds. administracyjnych
telefon.png  Telefon: 71 715 96 78
.
mail.png  E-mail: anna.swiatowska[at]zajezdnia.org

Dział Techniczny

Adam Mitelski
pokój: 302
Kierownik Działu Technicznego
telefon.png  Telefon: 71 715 96 71
.
mail.png  E-mail: adam.mitelski[at]zajezdnia.org
.
.
Krzysztof Banaś
pokój: 302
Specjalista ds. technicznych
telefon.png  Telefon: 71 715 96 76
.
mail.png  E-mail: krzysztof.banas[at]zajezdnia.org
.
.
Paweł Siwik
pokój: 302
Specjalista ds. technicznych
telefon.png  Telefon: 71 715 96 76
.
mail.png  E-mail: pawel.siwik[at]zajezdnia.org
.
.
Piotr Zieliński
pokój: 302
Specjalista ds. technicznych
telefon.png  Telefon: 71 715 96 72
.
mail.png  E-mail: piotr.zielinski[at]zajezdnia.org
.
.
Wiesław Jastrowicz
pokój: HA
Pracownik techniczny
telefon.png  Telefon: 71 715 96 73
.
mail.png  E-mail: wieslaw.jastrowicz[at]zajezdnia.org
.
.

Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia

Aleksandra Zamęcka-Ilska
pokój: – urlop
Kierownik Działu Obsługi Centrum Historii Zajezdnia
telefon.png  Telefon: 71 715 96 81
.
mail.png  E-mail: aleksandra.zamecka-ilska[at]zajezdnia.org
.
.
Adrianna Roman
pokój: HA12a
Koordynator wydarzeń w Centrum Historii Zajezdnia
mobile.png  Telefon komórkowy: 534 973 450
.
mail.png  E-mail: adriana.roman[at]zajezdnia.org
.
.
Karolina Jankowska
pokój: HA12a
Kierownik zmiany 1
telefon.png  Telefon: 71 715 96 82
.
mail.png  E-mail: karolina.jankowska[at]zajezdnia.org
.
.
Jolanta Kozakiewicz
pokój: HA12a
Kierownik zmiany 2
telefon.png  Telefon: 71 715 96 83
.
mail.png  E-mail: jolanta.kozakiewicz[at]zajezdnia.org
Dobrawa Masztalerz
.
Zastępca Kierownika Zmiany
mail.png  E-mail: dobrawa.masztalerz[at]zajezdnia.org
Zastępca Koordynatora Wydarzeń Zewnętrznych
.
.
.
Obsługa wystawy „Wrocław 1945–2016”
Pamela Bogdanowicz
.
Obsługa
mail.png  E-mail: pamela.bogdanowicz[at]zajezdnia.org
.
.
Kamil Borecki
.
Obsługa
mail.png  E-mail: kamil.borecki[at]zajezdnia.org
.
.
Mateusz Borecki
.
Obsługa
mail.png  E-mail: mateusz.borecki[at]zajezdnia.org
.
.
Emilia Deneko
.
Obsługa
mail.png  E-mail: emilia.deneko[at]zajezdnia.org
.
.
Danuta Doropowicz
.
Obsługa
mail.png  E-mail: danuta.doropowicz[at]zajezdnia.org
.
.
Martyna Feruga
.
Obsługa
mail.png  E-mail: martyna.feruga[at]zajezdnia.org
.
.
Justyna Gonera
.
Obsługa
mail.png  E-mail: justyna.gonera[at]zajezdnia.org
.
.
Katarzyna Jeleń
.
Obsługa
mail.png  E-mail: katarzyna.jelen[at]zajezdnia.org
.
.
Elżbieta Kałuża
.
Obsługa
mail.png  E-mail: elzbieta.kaluza[at]zajezdnia.org
.
.
Natalia Kotrys
.
Obsługa
mail.png  E-mail: natalia.kotrys[at]zajezdnia.org
.
.
Ewa Woźniak-Wawrzyniak
.
Obsługa
mail.png  E-mail: ewa.wozniak[at]zajezdnia.org
.
.
Justyna Ameljan-Kowalska
pokój: 103
Główna Księgowa
telefon.png  Telefon: 71 715 96 44
.
mobile.png  Telefon komórkowy: 663 901 779
.
mail.png  E-mail: justyna.ameljan[at]zajezdnia.org
.
.

Dział Księgowości i Kadr

 

Agnieszka Kruk
pokój: 102
Starszy Księgowy
telefon.png  Telefon: 71 715 96 36
.
mail.png  E-mail: agnieszka.kruk[at]zajezdnia.org
.
.
Svitlana Avilova
pokój: 102
Specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
telefon.png  Telefon: 71 715 96 31
.
mail.png  E-mail: svitlana.avilova[at]zajezdnia.org
.
.
Dorota Buko
pokój: 102
Specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
telefon.png  Telefon: 71 715 96 31
.
mail.png  E-mail: dorota.buko[at]zajezdnia.org
.
.
Mariola Śmierciak
– urlop
Specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
mail.png  E-mail: mariola.kapinos[at]zajezdnia.org
.
.
Ewa Orman
pokój: 102
Specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
telefon.png  Telefon: 71 715 96 32
.
mail.png  E-mail: ewa.orman[at]zajezdnia.org
.
.
Anna Stefańska
– urlop
Specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
mail.png  E-mail: anna.stefanska[at]zajezdnia.org
.
.
Agnieszka Trusz
pokój: 102
Specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
telefon.png  Telefon: 71 715 96 33
.
mail.png  E-mail: agnieszka.trusz[at]zajezdnia.org
.
.
Iwona Wawrzkowicz
pokój: 102
Specjalista w Dziale Księgowości i Kadr
telefon.png  Telefon: 71 715 96 35
.
mail.png  E-mail: iwona.wawrzykowicz[at]zajezdnia.org
.
.
X